Month: juni 2017

Hove Langdysse

Hove Bylaug har søgt midler til en renovering af Hove Langdysse. Beløbet er blevet bevilget, og et samarbejder mellem Hove Bylaug, Kroppedal Museum, Egedal Kommune og lodsejeren er sat i gang. Målet er at fremhæve Langdyssen, der er en af Sjællands flotteste, og at forbedre adgangsforholdene til den. Vi glæder os til, at det spændende initiativ krones med held til glæde for både de lokale beboere og andre interesserede.

Smånyt nr. 3 er udkommet

Læs om vinterens spændende ture og arrangementer enten elektronisk her på hjemmesiden eller i det omdelte blad.

 

2018 © Ledøje-Smørum Historisk Forening