Endnu en stor tak til alle de varme hænder, som var med til at gøre det forgangne år vellykket i Ledøje Smørum Historisk Forening. Her tænkes der på alle de aktive, samt alle som mødte op til vores arrangementer.

Håber vi kan blive lige så skarpe i det nye år, herunder løse opgaverne ifølge vores Årshjul, samt alle arbejdsgrupperne fortsætter deres fantastiske indsats på hver deres områder. Hertil kommer også alle dem der giver en hånd med, stort som småt. Det vil være en stor glæde, dersom endnu flere vil deltage i forberedelserne, samt deltage i arrangementerne. Eksempelvis at skrive sig på vores opslag/tilmeldingslister, eller møde op på en registrerings aften. Se datoer bag på Små Nyt. Ring gerne i forvejen.

Der ligger en del opgaver og venter, ud over de daglige rutiner.

·       Færdiggørelse/indretning af det det nye Børne/Drengeværelse.

·       Færdiggørelse afrensningen af kromaleriet.

·       Foretage oprydning når det nye ventilations er blevet installeret, herunder hovedrengøring i hele huset.

·       Gennemgå hele depotet, med henblik på omplacering og bedre struktur på alle museumseffekterne, herunder skal vi beholde alt det vi har flere dupletter af?

·       Når vi har fået uddannet dem, som er indstillet til betjening af det nye registreringsprogram SARA arbejde kraftigt på at få alt registreret i det nye system.

·       Finde plads til bogbinderudstyret samt alle de medfølgende bøger.

·       Finde en plads hvor vi kan placere Smeden fra Ledøjes gevær.

·       Vi skal værtsætte alle dem der givet en hånd med. Der skal være plads til at holde frikvarter, med hygge og plads til at udveksle kreative forslag.

Opfordring til alle medlemmer: inviterer en ven el. bekendt til et besøg i historisk forening, idet vi skal sikre os til stadighed at bevarer vores trofaste medlemskarre, herunder mulighed for tilgang af yngre kræfter.

Med håb om at -MISSIONEN- lykkes og giver-VÆRDI-. Finn