Tag: ryttertavle

Rytterskoletavlen

Bagindgangen – Rytterskoletavlen

Af Line Ludvigsen

Du kan få læst teksten op ved at klikke i nedenstående:

På væggen ses den fine gamle rytterskoletavle, der oprindelig har siddet over døren på rytterskolen i Ledøje, opført i årene 1722-25. Det var på påbud af Frederik den Fjerde, at der i alle landets 12 rytterdistrikter skulle opføres 20 skoler, altså i alt 240 skoler. Her skulle der undervises børn i kristendom, læsning, skrivning og regning. Skolerne blev opført efter ganske bestemte specifikationer. Bl.a. blev der på hver skole over indgangsdøren opsat en tavle med en påskrift, der fortæller om kongens intentioner med skolerne. På væggen ved siden af vores tavle ses en oversættelse af den latinske tekst.

Tavlen fulgte med, da der i 1924 blev bygget en ny skole, Ledøje Skole, og igen i 1959 flyttet til den nye Centralskole, senere kaldet Søagerskolen. Ved dennes lukning i 2020 blev tavlen overført til Smørum gamle Skole (der vel at mærke ikke har været en rytterskole).

Opdateret 16-09-2023

Ryttertavle fra Ledøje

Ryttertavle fra Ledøje

Ryttertavlen fra Ledøje rytterskole kan nu ses på Smørum Gl. Skole i Historisk Forenings samling.
Ryttertavlen er indtil videre opsat på en mur i en af udstillingens lokaler.

Her ses ryttertavlen:

Teksten på ryttertavlen er i 2 dele. Øverst på latin hedder det:
Denne skole og 240 andre  som denne
har Vi Frederik den Fjerde  i Året 1721  ladet
opføre i de distrikter, som af Os er oprettet
til stadig at underholde 12 ryttereskadroner.

Teksten under i gotiske bogstaver lyder:
Halvtredsindstyve Aar Gud har Du mig opholdet,
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn.
GUD lad dette Værck DIN Naades Fylde kiende!
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende.
Lad altiid paa min Stool, een findes af min Ætt,
Som meener DIG MIN GUD og DISSE SKOLER rætt.

Ryttertavlen i udstillingsrummet:

Ryttertavlen sad en årrække i muren ved den gamle indgang til Søagerskolen:

Rytterskolen i Ledøje lå ved gadekæret. Den blev i årene 1722-25 bygget efter samme forskrift som de andre rytterskoler. I hver af de 12 rytterdistrikter skulle der opføres 20 skoler, men i Københavns rytterdistrikt, som Ledøje hørte under, blev der kun opført 19.

Rytterskolen i Ledøje blev benyttet som skole indtil 1924, hvor en nybygget skole blev taget i brug. I en opgørelse fra Københavns rytterdistrikt 1919 står der om skolen: “Tilbygning til 3 sider, benyttes både som skole og bolig. Stenen over yderdøren”. Omtalte sten er sandstenstavlen med inskription, der er omtalt i foranstående. Stenen har senere været indmuret på Søagerskolen, men er nu flyttet til Smørum Gl. Skole, da Søagerskolen lukkes.

I 1927 solgte Ledøje-Smørum Kommune rytterskolen, som siden har været privatbolig. Først med tre selvstændige lejemål, i dag kun et.

Når man i dag står foran Ledøje Bygade 10, er det svært at genkende huset som en af Frederik 4.s rytterskoler. Der er gennem årene sket en del om- og tilbygninger. Men i enkelte hanebjælker findes de gamle tømmermærker og genbrugte bjælker bærer spor af den karakteristiske byggemetode, som blev brugt ved alle rytterskoler.

Rytterskolen i Ledøje, 1903. Foto: Ledøje-Smørum Lokalarkiv

Kilder og litteratur

Poul Clemmensen: Rytterskolen i Ledøje, Ledøje-Smørum Historisk Forenings Årsskrift 2000, 31-34 (Poul Clemmensen bor i huset)

Oprindelig forfatter: Fredi Paludan Bentsen, 10-08-2007


Siden opdateret 27-11-2020

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén