Historisk Forenings udgivelser:

”Fra fæstebonde til selvejer – Smørumnedre 1787-1930”
N.O. Riis-Nielsen. 2. udgave 1991.
Alle matrikler i Smørumnedre beskrives med hensyn til ejerforhold, tilhørende historier og sagn i perioden fra sidst i 1700-tallet til år 1930. Kr. 100.

”Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til nyere Tid”
J.P. Jørgensen. 1925.
Områdets historie fra oldtiden til begyndelsen af 1900-tallet fortælles med hovedvægt på landsbyernes og kirkernes historie. Gamle sagn og fortællinger indgår. Kr. 50.

”Ledøje Kirke – en stormands kapel”
Jens Jørgen Nygaard. Pædagogisk Central 1997.
Ledøje Kirkes historie fra opførelsen i 1225 til restaureringen i 1887-92 beskrives, og der gøres bl.a.  rede for sammenhængen med et lignende kirkebyggeri i Goslar. Kr. 100.

”Smørum Friskole”
Jubilæums CD. Kr. 75.

Ledøje-Smørum 1960-2006 Fra landsbysamfund til et forstadsområde i udvikling
Inga Nielsen & Jens Jørgen Nygaard. Ledøje-Smørum Historisk Forening 2009.
Udbygningen af Ledøje-Smørum kommune fra 1960’erne til kommunesammenlægningen i 2007 beskrives. Kr. 100.

”Ak, hvor forandret! Ledøje Landsby fra 1930’erne –1980’erne”
Ejner Jørgensen, Anni Agerskov og Inga Nielsen. Ledøje-Smørum Historisk Forening 2014.
Med udgangspunkt i at deltagerne i et Erindringsværksted om Ledøje har fortalt om Ledøjes nyere historie, fortælles der generelt om livet i Ledøje fra 1930’erne til 1980’erne og specielt om landsbyens mange forretninger, håndværksvirksomheder og gartnerier. Kr. 100.

”Panoptikonet fortæller”
Inga Nielsen, Ledøje-Smørum Historisk Forening 2015.
Brochuren orienterer om de fund, der præsenteres via Panoptikonet opført i 2014. Brochuren er beregnet til at tage med på besøg på stedet. Kr. 20.

”Årsskrift 2017 – 2013”
Ledøje-Smørum Historisk Forening. Kr. 60.

”Årsskrift 2012 – 2004”
Ledøje-Smørum Historisk Forening. Kr. 40.

”Årsskrift 2004 – 1989”
Ledøje-Smørum Historisk Forening. Kr. 25.

Udgivelserne kan købes ved henvendelse til kasserer Niels Henrik Rank, Hyldekær 29, 2765 Smørum, tlf: 2027 4070, mail: kasserer@lshist.dk. Bøgerne og det nyeste Årsskrift kan desuden købes, når museet i Smørum gamle Skole har åbent kl. 13-16 den første søndag i måneden samt på Smørum Bibliotek.