Tag: Foredrag

Foredrag – Moseofre omkring Stenløse Å

Kære alle sammen

Hermed invitation til årets arkæologiske foredrag fra ROMU:

Torsdag d. 14. september 2023 kl. 19
Smørum Kulturhus – Salen

Flodvej 68,
2765 Smørum

Omtal det gerne i blade, mail-liste, mv.

Som tidligere vil der være VIP-billetter til de historiske foreningers medlemmer:

Link til bestilling:
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/4b11ujjhnk

Kode: Egedal2023
For at bestille VIP-billetter skal man nederst på siden: sige ja til: Har du en billetkode?: og der indtaste Egedal2023, for at få de gratis billetter

Med venlig hilsen
Rolf Kjær-Hansen
Arkiv- og museumsleder
Egedal kommune

 

Lidt om foredraget:

Moseofre omkring Stenløse Å
– Aktuel arkæologi i Egedal Kommune

Foredraget giver en unik mulighed for at blive opdateret på de seneste arkæologiske undersøgelser i Egedal Kommune, når aftens foredragsholder peger på de nyeste fund og undersøgelser – og sætter dem i relation til eksisterende viden og forskning på området. Året har bl.a. budt på et fund, som i medier gik verden over.

Museumsinspektør og arkæolog ved ROMU, Emil Winther Struve, fortæller bl.a. om det bemærkelsesværdige fund af et moseskelet fra Egedals bondestenalder. Der er tale om en menneskeofring, som understøtter historien om et sammenhængende område ved Stenløse Å. Fundet blev gjort i forbindelse med udviklingen af området Landskabsbyen nord for Egedal Rådhus.

Med fundet af moseliget kendes nu i alt seks fundsteder med menneskeofringer langs Stenløse Å. Vi ser nærmere på bondestenalderens offerritualer, og leder efter en forklaring på de mange offersteder, der er et særkende langs åer og moseområder i Egedal Kommune.

Emil Winther Struve er cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ansat som museumsinspektør og arkæolog ved ROMU med ansvar for arkæologiske undersøgelser i Egedal Kommune. Han beskæftiger sig forskningsmæssigt med udviklinger inden for rituel praksis og samfundsorganisering gennem stenalderen.

Menneskekæbe Kredit Lea Mohr Hansen, ROMU

 

Opdateret 17-05-2023

Reportage – Årsskrift 2022 – reception 2. december 2022

Af Georg Strong

Endnu en gang kunne Ledøje-Smørum Historisk Forening holde reception, fordi endnu et Årsskrift var blevet fremstillet.
Receptionen blev holdt på Smørum gamle Skole i Smørumovre.
Medlemmer, sponsorer og særlige gæster var indbudt, som var mødt flittigt op. Ekstra stole måtte bringes ind i salen, så alle folk kunne sidde ned.

Formanden Finn Sølvbjerg Hansen indledte reception ved at byde alle på et glas.
Da alle havde forsynet sig, holdt formanden den indledende tale.

Du kan høre talen ved at klikke på nedenstående:

Formandens tale

Derefter gav formanden ordet til Inga Nielsen, som er den store drivkraft bag Årsskriftet.

Inga Nielsen fortæller om Årsskrift 2022

Du kan høre Inga’s omtale af Årsskrift 2022, ved at klikke på nedenstående:

Inga Nielsens omtale af Årsskrift 2022

Efter Inga’s tale om Årsskriftet, havde Peter Kærgaard Petersen bedt om ordet, da han gerne ville fortælle lidt om hans gode ven Børge Schultz, som er omtalt i Årsskrift 2022. Børge var død i sidste uge og begravet i går.

Peter Kærgaard Petersen taler om Børge Schultz

Du kan høre Peter’s tale, ved at klikke på nedenstående:

Hør Peter Kærgaard Petersens tale

Formanden takkede for indlæggene og fortalte, at man kunne hente sin kuvert med Årsskrift og Smånyt i værelset ved køkkenet. Han opfordrede også til, at man gik ned ved bagindgangen og så de flotte modelhuse, som Historisk Forening har fået af Claus Friis i 2022.

Derefter var der almindelig snak og hygge, inden receptionen sluttede kl. 18.

Billeder fra receptionen kan ses herunder:

Opdateret 02-12-2022

Foredrag genoptages efter corona-lukning

Kære medlemmer.

Så er det igen mulig at holde foredrag i Historisk Forening.

Tirsdag den 25. januar kl. 19.30 holder Inga Nielsen foredrag om “Glimt fra oldtidens Ledøje og Smørum.”.

Vi har valgt at stille stolene på rækker uden borde. Derfor er der øl/vand og ikke kaffe og kage til foredraget.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Opdateret 21-01-2022

Generalforsamling og foredrag

Generalforsamling

Den kommende ordinære generalforsamling finder sted

Lørdag den 5. marts 2022
Klokken 14.00
i Smørum gamle Skole

Forslag til dagsordenen bedes givet til bestyrelsen senest den 8. januar 2022. Det endelige forslag til dagsorden bliver udsendt i næste nummer af Smånyt.
Efter generalforsamlingen ca. kl. 15.30 er der foredrag om Egholm Museum/Slot, som er første besøg på vores sommerturen søndag den 19. juni. Vi skal også forbi Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm på turen.
Reserver allerede nu dagen!

Egholm slot

Egholm Slot er bygget 1842 af Wolfgang Von Haffner. Det er med sine 2000 m2 beboelse et lille slot, men med en stor historie. Det slot, som ligger på holmen i dag, er det fjerde på stedet, og der kan fra Egholm trækkes tråde tilbage til 1200-talet og til mordet på kong Erik Klipping i Finderup lade i året 1286.
Sporvejsmuset Skjoldenæsholm er et levende museum og et kørende museum. Du oplever kollektiv transport, som den tog sig ud i slutningen af 1800-tallet og i
1900-tallet.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – motiv fra Sporvognskalenderen 2022

Glimt af oldtidens Ledøje og Smørum

Glimt fra oldtidens Ledøje og Smørum

Foredrag ved Inga Nielsen

Tirsdag 25. januar 2022
Klokken 19.30
Smørum gamle Skole

På grund af Corona, har vi valgt at stille stolene på rækker uden borde. Derfor er der øl/vand og ikke kaffe og kage til foredraget.

Fra ældre stenalder har vi en vigtig stenalderboplads, der lå ved Lunden ud til Værebro Ådal. Bondestenalderen byder på nogle af landets fineste offerøkser fundet nær Sørup Rende. Bronzealderen er særlig spændende. Herfra stammer de fleste af vore imponerende gravhøje og dertil hørende fund af bopladser samt Danmarks største bronzedepotfund, Smørumovredepotet. Noget helt særligt er en 13 cm høj forgyldt relieffibula fundet ved Hove Mølle. Fra jernalderen og vikingetiden har vi Rytterkærgravpladsen. Et halssmykke fra jernalderen og fundet af Danmarks tungeste guldarmring vidner på udenlandske forbindelser og om områdets betydning i yngre jernalder og i vikingetiden.
Foredraget tager udgangspunk i Værebro Ådal, hvis betydning for områdets historiske udvikling er meget stor.

Livet er svært, men matematik er sværere

Foredrag

”Livet er svært, men matematik er sværere”
En historie om Storm P og hans livssyn ved Erik Lindsø

Tirsdag den 25. oktober 2022
klokken 19.30
i Smørum gamle Skole
Smørum Bygade 35
Smørumovre

 

Foredraget er forsøgt gennemført to gange, men blev aflyst begge gange på grund af COVID-19.
Tredje gang er forhåbentlig lykkens gang.

Erik Lindsøs foredrag er en historie om Storm P og hans humor og livssyn, som det kommer til udtryk i de over 3.000 fluer, han producerede fra 1939 til1949. Men foredraget giver også eksempler på det aftryk, Storm P har sat på dansk humor, når den er bedst.

Forfatter Erik Lindsø

Foredraget er en hjertevarm rundrejse i livsglædens, smilets og den muntre alvors univers, som man møder det hos Storm P. “Havde Storm P været barn i dag, var der givet blevet stillet et par diagnoser på ham, og han var blevet vaccineret mod at have ild i røven. Styrken ved Storm P er, at han aldrig blev voksen. Han så verden i børnehøjde, det er det, der gør ham sjov,” forklarer Erik Lindsø. Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, der med muntre historier og humorens bid sætter tilværelsen under lup. Han har været højskoleforstander på Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Danmarks Radio og redaktør for Højskolebladet og magasinet Grænsen. Han har tillige været tilknyttet Rødding Højskole.

Reception 3. december 2021

Historisk Forenings reception 3. december 2021

Præsentation af bogen “Smørumovre – Et landsbysamfund der forsvandt”
og Årsskrift 2021.

Af Georg Strong

Historisk Forening afholdt sin årlige reception den 3. december 2021 i Smørum gl. Skole i Smørumovre.
Her blev – traditionen tro – præsenteret Årsskriftet, men igen i år også endnu en bog-udgivelse fra Historisk Forening.
Havde du ikke mulighed for at deltage i receptionen, kan du her få et lille indtryk af, hvad der skete.

Der er klar til gæsterne ved receptionen. Foto: Georg Strong

Ude i køkkenet, var de klar med kransekagen til senere.

Dejlig kransekage og chokolade til gæsterne

Der var noget ventetid, så jeg gik lidt på opdagelse i museet. Her er hvad jeg så (alle fotos af Georg Strong):
Først gik jeg ind i Stadsstuen.

Så fortsatte jeg til det gamle køkken, med en række ting fra Skebjerggaard:

Jeg sluttede i skolestuen:

Jeg vente tilbage til salen, og blev opmærksom på de fine juleting i lokalet.
Se bare her (alle fotos af Georg Strong):

Nu var gæsterne ved at indfinde sig.

Der blev ringet på klokken, og formanden Finn Sølvbjerg Hansen indledte receptionen med en lille tale.
Hør hans tale her:

Formand Finn Sølvbjerg Hansens indledning til reception 3-12-2021

Formanden gav derefter ordet til Lise Drewes Nielsen, som har skrevet årets bogudgivelse fra Historisk Forening. Den hedder “Smørumovre – Et landsbysamfund der forsvandt”. Hun fortalte om bogen.


Hvis du vil høre, hvad hun fortalte, så kan du høre det her:

Lise Drewes Nielsens indlæg om den nye bog
Lise Drewes Nielsen fortæller om bogen, hun har skrevet

Endelig fortalte Inga Nielsen om Årsskrift 2021.


Du kan høre hendes indlæg her:

Om Årsskrift 2021 af Inga Nielsen
Inga Nielsen ved receptionen 3. december 2021 fortæller om Årsskriftet.

Derefter blev der skålet og der blev delt kransekage ud.

Kransekagen kommer ind

Gæsterne fik derefter udleveret Årsskrift 2021, Smånyt nr. 3 December 2021, samt bogen “Smørumovre – Et landsbysamfund der forsvandt”.

Kuverten med de 3 materialer blev hurtigt åbnet og gennemset.

Der kastes en blik i de nye udgivelser

Den officielle del af receptionen var slut, og snakken mellem gæsterne gik om de spændende udgivelser.

Med til receptionen deltog også de personer, som havde bidraget med indlæg og andet til udgivelserne. Desuden var Egedal kommunes arkivar Rolf Kjær-Hansen og Egedal kommunes kulturudvalgsformand Charlotte Haagendrup tilsted.

Opdateret 3-12-2021

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén