Måned: april 2022

Svenske Slaget 2022 – program

Husk at besøge Svenske Slaget søndag den 22. maj 2022

Der er aktiviteter fra kl. 11:30 – 16:00 samt feltgudstjeneste kl. 10:30.

Husk Historisk Forening har sit eget telt med aktiviteter – f.eks. fremstilling af prangerpunge, møntslagning og savning, samt en salgsbod med historiske effekter og bogudgivelser.

Program for Svenske Slaget 2022:

Opdateret 27-04-2022

Referat af generalforsamling 5.3.2022

Formanden, Finn Sølvbjerg Hansen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent
  Bent Ravn valgt med applaus.
 2. Bestyrelsens beretning
  Finn gennemgik ”corona-årets” ture og arrangementer, godt suppleret af Bent Thygesens power point med billeder. Finn fremhævede hjemmesiden, som er blevet rigtig god og kan anbefales, når man vil følge med i, hvad der sker i foreningen.
  Desuden fortalte Finn, at kommunen har startet et Hold hjernen frisk- projekt, hvor Finn har givet tilsagn om en vandretur rundt i Smørumnedre ved Inga Nielsen den 1. juni 22. Formanden nævnte
  også sine tanker om næste års rejse til det antikke Grækenland. Årets rejse går som bekendt til Sydengland. Finn forklarede, hvorfor prisen ikke kunne holdes under de foreslåede 10.000 kr. Bl.a. pga. entréudgifter på 1700 kr.
 3. Foreningens regnskab
  Niels Henrik Rank gennemgik regnskabet. Der har været lidt større udgifter i år, bl.a. pga. nogle lidt dyrere arrangementer. Det gav et underskud på godt 11.000 kr. Vi har pt. godt 300 medlemmer. Bog- og Museumskontoen har et underskud på godt 6000 kr. Bog og Årsskrift er de store poster. Men vi har også et pænt lager af bøger, der løbende kan sælges. Saldoen er nu på 230.000 kr.
 4. Regnskaberne blev i øvrigt godkendt af forsamlingen.
 1. Indkomne forslag
  Ingen.
 2. Budget og fastsættelse af kontingent
  Niels Henrik uddelte og gennemgik budgettet for 2022. Kontingentet fortsætter uændret. 225 for enkelt medlem og 325 for et par.
 3. Valg til bestyrelsen
  Man genvalgte Finn, Niels Henrik og Hans Bindslev.
 4. Valg af to suppleanter
  Hannah Rank blev genvalgt, og i stedet for Bent, der er trådt ind i bestyrelsen, blev Ingrid Bay valgt.
 5. Valg af to revisorer
  Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt.
 6. Revisorsuppleant
  Normann Frederiksen blev genvalgt.
 7. Kommende aktiviteter
  Line Ludvigsen gennemgik planen for resten af foråret. Planen fremgår af bagsiden på Smånyt 1, dog kommer der en ændring, idet foredraget om Krigssejlerne den 5.april bliver erstattet af et foredrag om Redningshelikopterne. Det foregår ude på Værløse Flyvestation. Ændringen vil blive annonceret på mail til medlemmerne og på hjemmesiden.
  Line fortalte også om planerne for henholdsvis Svenskeslaget den 22. maj og for vores 50 års jubilæum, der afholdes med en reception i Kulturhuset torsdag den 9 .juni kl. 16 – 18 og med et Åbent Hus-arrangement søndag den 12. juni kl. 13 – 16. Medlemmerne opfordredes til at skrive sig på sedlen på døren, hvis man kan hjælpe den 22.5.
 8. Eventuelt
  Svend Waltenburg foreslå, at man arrangerede en rigtig festmiddag til fejring af jubilæet.

Referent: Line

Opdateret 12-04-2022

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén