Måned: juni 2018

Historiske artikler

Velkommen til Absalonstien

Få en naturoplevelse på den gamle sti.

Vandskelsvejen

En oldtidsvej i landskabet

Hove langdysse

En stenaldergrav.

Velkommen til Absalonstien

Absalonstien går fra Hove Gadekærsvej mod syd ad markvejen over Hove Å til Herringløse via Vadvej. En ny bro er anlagt cirka der, hvor det oldgamle vadested, Hove Vad, lå. Absalonstien er en del af en 5500 år gammel oldtidsvej, kaldet Vandskelsvejen, som både i sten-, bronze- og middelalderen forbandt Roskildeområdet i syd med Nordkysten af Sjælland og Helsingør.
Herringløse Landsbyråd og Hove Bylaug har i fællesskab lagt snilde, penge og energi i at bygge en ny bro over åen, og et gammelt vejstrøg er dermed blevet offentligt tilgængeligt.
Absalonstien er opkaldt efter Biskop Absalon (1128-1201), som tilhørte den indflydelsesrige Hvideslægt med mange besiddelser i Nordsjælland. I 1175, da Absalon blev biskop i Roskilde, ejede han f.eks. en stor gård i Hove.
Sidst i middelalderen blev vejstrøget lokalt benævnt Bispestien, fordi Roskildebisperne benyttede vejen over Hove gennem Hareskoven til Farum, hvorfra de administrerede kirkens interesser i Nordsjælland, først fra Voldstedet Hjortholm og senere fra Farumgård
Gå en tur ud over det frodige landbrugsområde ad Absalonstien fra Hove til Herringløse og via Kalkgravsvej og Hove Overdrev tilbage til Hove, en tur på ca. 6 km.

 

 

Vandskelsvejen

Den vigtigste oldtidsvej i vores område, kaldes Vandskelsvejen, Den opstod tidligt i bondestenalderen 3.500 år før Kristi fødsel, og den har stort set fulgt vandskellet mellem Øresund og Roskilde Fjord og dermed krydset Ledøje-Smørumområdet. Transport var lettest der, hvor terrænet var tørrest.
Vigtige vejspor fra Stevnsområdet og fra Lejreområdet samledes ved Hvedshøj nord for Roskilde. Herfra gik vejstrøget via Vadvej i Herringsløse over Hove Vad til Hove. Herfra har vejen formentlig ført forbi Buehøj, langs sydsiden af Hove Langdysse og videre til Smørumovre ad et ukendt strøg, som kan være der, hvor vejen går i dag. En mere østlig vejføring gik vest om Nybølle via Gyngehøj til Smørumovre.
Fra Smørumovre fulgte Vandskelsvejen de mange høje i området, f.eks. Kong Svends Høj, øst om Måløv og via det meget vigtige vadested Gammelvad over Værebro Å ikke langt fra indkørslen til Værløse Flyveplads. Herfra gik vejen tværs over flyvepladsen, vest om Søndersø og videre mod nord til Ryethøj. Fra Ryethøj gik vejen nordpå vest om Farum Sø. Netop her er der et meget tydeligt net af hulveje, der i v-form fører ned mod den tidligere vadested, der mellem Sortemosen og Farum Sø fører videre mod nord. Fra Farumområdet gik vejen videre mod nord gennem Tokkekøb Hegn til vigtige bygder på Nordkysten og Helsingør.

I folderen ” Slettelandet”, udgivet af Oldtidsstifonden, er der forslag til spændende cykel- og bilture i området. Se www.oldtidsstier.dk.

Du kan også læse mere i Vores Egedal.

Opdateret 27-01-2021

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén