Måned: oktober 2021

Fotoserie Blicher-tur 2021

Af Georg Strong

Her en fotoserie med lidt af det, jeg så på Historisk Forenings Blicher-tur 12-14. oktober 2021.

Turen gik til det Midtjyske med besøg på Mosgård, Herningsholm (museum), Hald Hovedgård, Dollerup bakker, Lyshøjgaard kirke, E Bindstouw,  Vium og kirke, mindesten for Kaj Munk,  Himmelbjerget, heden ved Kongens Mindepark,  Øm kloster, Skanderborg slotskirke, Bindeballe Købmandsgård.

Opdateret 20-10-2021

Kirsten Hansdatters dagbog fra 1863

Kirsten Hansdatter fra Knardrup skrev i 1863 en dagbog om dagenes arbejdsopgaver, dans og fester og gæster, og hvad hun serverede for sine indbudte; og det kan allerede nu røbes, at det ikke mindst var æbleskiver, der året rundt sprang af panden, når Kirsten havde gæstebud.

I sin dagbog giver hun indblik i familielivet og forholdet til de andre i landsbyen og kommer med betragtninger om sin oplevelse af naturen m.m.

Endda set på landsplan er dagbogen helt unik, og den giver os i tilgift et fint indblik i landsbyliv, som det dengang levedes i de sogne, der i dag udgør Egedal Kommune. Kirsten Hansdatters lille unikke dagbog fortjener derfor at blive meget bedre kendt og mere brugt i det lokalhistoriske arbejde på vores egn.

Læs hendes dagbog her: Kirsten Hansdatters dagbog 1863

Opdateret 15-10-2021

Inga Nielsen modtager pris 2021

Af Georg Strong

Torsdag den 7. oktober 2021 modtog Inga Nielsen Egedal kommunes “Den Folkeoplysende Frivillighedspris” i sit hjem i Smørumnedre.
Denne hæder og anerkendelse tilkommer Inga Nielsen, fordi hun igennem mange år har bidraget med viden og information om Ledøje-Smørums historie. Det er sket ved bogudgivelser. F.eks. bøgerne “Ledøje-Smørum 1960-2006” og “Glimt af Ledøje og Smørums tusindårige historie”. Hun har også bidraget i Årsskrifter fra Ledøje-Smørum Historisk Forening igennem mange år. Ledøje-Smørum Historisk Forenings hjemmeside har også nydt godt af Ingas viden ved en række indlæg på hjemmesien. Rundvisninger i Ledøje-Smørum er det også blevet til. Dertil kommer, at Inga Nielsen har været og er en stor drivkraft i Ledøje-Smørum Historisk Forening.
Mange gange tillykke med den fortjente pris Inga.

Historisk Forening var selvfølgelig tilstede ved prisoverrækkelsen. Så her kommer en lille billedkavalkade fra prisoverrækkelsen.

 

 

Repræsentanter for Historisk Forening venter på borgmesterens ankomst

Borgmester og kulturudvalgsformand ankommer

Inga tager imod delegationen
Egedal kommune havde medbragt champagne og chokolade – flaskerne skal åbnes
Champagnen er på vej og Inga er glad
Borgmester Karsten Søndergaard holder tale for Inga og begrunder prisen
Formand for kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup overrækker prisen
Inga sender en tak til borgmesteren for prisen
Der skåles i champagne og ønskes tillykke med prisen
Inga fik også blomster af Egedal kommune – her flankeret af borgmester og udvalgsformand
Formand for Historisk Forening Finn Hansen overrakte også en gave til Inga og holdt en lille tale
Blomster fra Historisk Forening til Inga for hendes store indsats
Udvalg af publikationer Inga Nielsen har været med til at lave
Denne statuette er “Den Folkeoplysende Frivillighedspris 2021”

Opdateret 08.10.2021

Hvad laver de? – til Registrering

Af Georg Strong

Som læser af Smånyt har du måske bemærket bagsidens rubrik om registrering. Kan være at du har tænkt, hvad mon det går ud på.
I denne lille artikel vil jeg vise lidt af aktiviteterne bag “kulissen” på Smørum Gl. Skole – museet.

Ca. hver 14. dag mødes en gruppe af frivillige fra Historisk Forening på Smørum Gl. Skole, og bidrager med arbejde til museet drift. Her er hvad skete en onsdag i september 2021.

Vi bevæger os ind på magasinet, som også er på første sal. Her er de lidt større ting. F.eks. værktøj, strygejern, save, låger, ja alt muligt.

Vi går lidt længere ind i magasinet.

Museet modtager løbende ting. Så der er til stadighed behov for at vurdere, om ting i museet kan beholdes, eller må gives tilbage. Der er også en udfordring med mange dubletter. Der er ikke plads til det hele i magasin og udstillinger.

Der modtages en del på skrift, men Historisk Forening har også udgivet en del materiale (medlemsblad og årsskrift f.eks.). Det fylder alt sammen og en oprydning er nødvendig ind i mellem.

Nogle ting bliver brugt udenfor museet. F.eks. i montre på biblioteket. Men arrangementer Historisk Forening er med i, kan give anledning til, at en eller flere ting bruges/udstilles ved et arrangement.

For at få bedre plads og mulighed for at opbevare tingene i magasinet, ændres der nogle gange i forholdene. Et mindre hold frivillige nedtog en ældre træreol og opsatte stålreolen. Så den slags arbejde er der også. Der er også samlet og opsatte nye montre på museet flere steder af det samme hold. Nogle ting skal igennem en restaureringsproces for at kunne udstilles i museet. Det store billede i salen på endevæggen i museet er et eksempel herpå. Så arbejdsopgaverne er meget forskellige.

Vi har lige gået forbi gangen ind til kontor/mødested.

Det kan være en svær proces, at tage stilling til en ting/materiale. Skal vi beholde det. Nogle gange kommer også materialer ind, som det ikke er oplagt, hvad det er og bruges til. Hvor mange eksemplar af samme ting skal vi beholde, er også en udfordring.

Både papir og computer bliver taget i brug, for at få registreret en ting i museet. Der bruges et program kaldet SARA til den digitale registrering. Det er et system en række museer bruger – både små som store. Information om en ting er vigtig. Hvad er det for en ting, hvad bruges den til, hvem har brugt den, hvem indleverede den, beskrivelse af den, osv., osv. Det kan tage tid af lave/finde ud af. Hvis den skal udstilles, skal vi vide, hvad vi har med at gøre. Det har også betydning for, hvor en ting skal placeres i magasinet, så vi kan finde den igen.

Der er efterhånden en del montre på museet. De skal rengøres med mellemrum, for at tingene præsenteres så godt som muligt. Nogle gange flyttes lidt rundt på tingene, for at få det til at fremstår mere korrekt. Og så bliver der også ændret på udstillingen fra tid til anden. F.eks. for at præsentere et andet tema.

Pladsmangel er en udfordring hele tiden. Så en gang imellem undersøges, om reoler og andet kan flyttes, så det giver bedre plads, eller plads til noget andet. Ophængning af billeder og plancher og nedtagning er også en opgave.

Så det er en mangfoldighed at opgaver, som løses på en Registreringsaften.

Håber dette gav et lille indtryk af dette.

Opdateret 08-10-2021

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén