Kategori: Bøger

Bogudgivelser – “Smørumovre” og Årsskrift 2021

Bogen “Smørumovre – Et landsbysamfund der forsvandt” og Årsskrift 2021

Af Line Ludvigsen

Ledøje-Smørum Historisk Forening har i december 2021 udgivet hele to bemærkelsesværdige bøger, begge med udgangspunkt i Smørumovre. Professor Emerita Lise Drewes Nielsen har skrevet bogen ”Smørumovre. Et landsbysamfund der forsvandt”.

Her beretter hun om sin barndom og opvækst i landsbyen i 1950’erne og 1960’erne. Dengang en levende landsby med et vigtigt fællesskab. Vi hører om arbejdet i landbruget, om årstiderne, om familien, om venner og veninder, om foreninger, fester, sogneråd og menighedsråd, om landsbyskolen, om familierne på de enkelte gårde og om stort og småt i livets gang på landet i en tid, der ellers næsten er glemt. Bogen er på 119 sider, let læst og illustreret med en lang række fotos.

Samtidig udgiver Ledøje-Smørum Historisk Forening et årsskrift, Årsskrift 2021, der netop i år handler om Smørumovre. Vi hører bl.a. om gravhøjene, om forholdene under svenskekrigene, og om en slægtsgård, Hovholm, gennem 250 år, samt en beretning om livet i byens mindre huse i 1950’erne, fortalt af John Worm Pedersen, der selv voksede op dér.

De to bøger, der supplerer hinanden ganske godt, giver læseren et fint samlet billede af livet i 50’erne på landet. Begge udgivelser er blevet til i samarbejde mellem forfatterne til teksterne og Inga Nielsen, som redaktør, og Fredi Paludan Bentsen, der har stået for det fine layout. Egedal Kommune, Dansk Lokalhistorisk Forening og en række lokale firmaer har sponsoreret udgivelserne.

Bogen ”Smørumovre. Et landsbysamfund der forsvandt” kan købes for 100 kr., og Årsskrift 2021 for 60 kr. ved henvendelse til foreningens formand, Finn Sølvbjerg Hansen, på 44659927, til næstformand Line Ludvigsen, på 26273547, på Ledøje-Smørums bibliotek, eller ved fremmøde på Smørum gl. Skole, når der er åbent hus i museet eller på arkivet.

Opdateret 10-12-2021

Glimt af lokalhistorien

Af Line Ludvigsen

Ledøje-Smørum Historisk Forening udgav i dec. 2020 en helt ny bog om Ledøje og Smørums historie. I flotte billeder og i et nutidigt sprog bliver der fortalt om de mange spændende fund, der er gjort på egnen, helt tilbage fra de meget fine og talrige oldtidsfund, og illustreret med flotte billeder af fund og landskaber.  Desuden trækkes mange interessante begivenheder og gamle sagn frem i lyset. Bogen er kronologisk opbygget og knytter tråde fra lokalhistorien til Danmarkshistorien. Bogen strækker sig over tiden fra den sidste istid og helt frem til 1. Verdenskrig.

Bogen er forfattet af Inga Nielsen, og udarbejdet i samarbejde med Holger Agerskov og Fredi Paludan Bentsen, der har stået for henholdsvis fotos og layout.

Alle med bopæl i området og alle, der er født og opvokset her, vil uden tvivl have stor glæde af bogen, men også alle med interesse i den danske historie generelt. Bogen er derfor en glimrende gaveidé til unge såvel som til ældre.

På grund af nedlukning af foreningens aktiviteter i vintermånederne har det ikke været muligt at få solgt så mange eksemplarer som planlagt. Vi har på nuværende tidspunkt halvdelen af oplaget liggende. Vi vil derfor opfordre alle, der allerede har erhvervet bogen og har været glade for den, til at gøre lidt reklame for bogen blandt venner og bekendte, og måske også overveje at købe et eller flere eksemplarer som gave fx til de unge mennesker i familien.

Den koster stadig kun 125 kr. (medlemmer af Historisk Forening 100 kr.).

Bogen kan købes hos formanden for Historisk Forening Finn Sølvbjerg (i Ledøje) efter forudgående aftale på telefon 44659927 eller mobil 20575887.

Eller hos kassereren for Historisk Forening – ring/skriv gerne inden:

Niels Henrik Rank,
Hyldekær 29,
2765 Smørum,
mobil: 20274070,
mail: kasserer@lshist.dk

Betaling kan ske ved
Mobile Pay  20274070
eller bank 0320 5498 961039
kontant betaling også muligt

Opdateret 03-03-2021

Bogsalg: Glimt af Ledøje og Smørums tusindårige historie

“Glimt af Ledøje og Smørums tusindårige historie ”
kan stadig købes

Ledøje-Smørum Historisk Forening har udgivet en helt ny bog om Ledøje og Smørums historie. I flotte billeder og i et nutidigt sprog bliver der fortalt om de mange spændende fund, der er gjort på egnen. Desuden trækkes mange interessante begivenheder og gamle sagn frem i lyset.

Den koster 125 kr. (medlemmer af Historisk Forening 100 kr.).

Bogen kan købes hos formanden for Historisk Forening Finn Sølvbjerg (i Ledøje) efter forudgående aftale på telefon 44659927 eller mobil 20575887.

Eller hos kassereren for Historisk Forening – ring/skriv gerne inden:

Niels Henrik Rank,
Hyldekær 29,
2765 Smørum,
mobil: 20274070,
mail: kasserer@lshist.dk

Betaling kan ske ved
Mobile Pay  20274070
eller bank 0320 5498 961039
kontant betaling også muligt

Opdateret 24-12-2020

Bognyt: Glimt af Ledøje og Smørums tusindårige historie

Glimt af Ledøje og Smørums tusindårige historie

Af Inga Nielsen

Ledøje-Smørum Historisk Forening har udgivet en helt ny bog om Ledøje og Smørums historie. I flotte billeder og i et nutidigt sprog bliver der fortalt om de mange spændende fund, der er gjort på egnen. Desuden trækkes mange interessante begivenheder og gamle sagn frem i lyset.
Bogen er en oplagt gaveidé. Den koster 125 kr. (medlemmer af Historisk Forening 100 kr.), og den kan købes på Smørum Bibliotek i åbningstiden med betjening. Den kan desuden købes i Smørum Kulturhus lørdag den 5. december kl. 10–14 og i Smørum Gl Skole søndag den 6. december kl. 13–16. Desuden sælges bogen ved Smørum Superbrugs fredag 11.12 kl. 13-18, og lørdag 12.12 kl. 10-14.
Historisk Forening udgav samtidig Årsskrift 2020, der indeholder en række interessante lokalhistoriske artikler. Det koster 60 kr. og kan købes de samme steder som bogen.
Historisk Forening holder åbent i udstillingerne på Smørum Gl. Skole den første søndag i måneden kl 13-16. Også her kan både bog og årsskrift købes.

Fredi Paludan Bentsen, Inga Nielsen og Holger Agerskov

Udgivelserne er udarbejdet af Holger Agerskov, Fredi Paludan Bentsen og Inga Nielsen. Holger har stået for de fleste fotos. Fredi har suppleret med billeder fra Lokalarkivet samt taget sig af layout af bog og Årsskrift. Inga er ansvarlig for teksterne.

Opdateret 10.12.2020

Bøger fra Historisk Forening

Ledøje-Smørum Historisk Forening har medvirket til en række historiske bøger.
Bøger og andet kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer

Niels Henrik Rank,
Hyldekær 29,
2765 Smørum,
mobil: 20274070,
mail: kasserer@lshist.dk

Bøgerne kan desuden købes, når museet i Smørum gamle Skole (Smørum Bygade 35, Smørumovre) har åbent kl. 13-16 den første søndag i måneden.

Bogliste:

Fra fæstebonde til selvejer – Smørumnedre 1787-1930

Af N. O. Riis-Nielsen

Pris kr. 100


Historiske optegnelser

om Ledøje-Smøruk Sogne fra Oldtiden til den nyere tid.

Af J.P. Jørgensen (Smørum)

Pris kr. 50


Bogen om Ledøje kirke

– en stormands kapel

Af Jens Jørgen Nygaard

Pris kr. 100


Ak, hvor forandret

Ledøje Landsby fra 1930’erne – 1980’erne

Pris kr. 100


Ledøje-Smørum 1960-2006

Fra landsbysamfund til et forstadsområde i udvikling

Af Inga Nielsen & Jens Jørgen Nygaard

Pris kr. 100


Glimt af Ledøje og Smørums tusindårig historie

Vigtige fund og begivenheder

Af Inga Nielsen, Holger Agerskov og Fredi Paludan Bentsen

Mere info her

Pris kr. 100.
Ikke medlemmer kr. 125


Smørumovre

Et landsbysamfund der forsvandt

Fortællinger om og fra Smørumovre

Af Lise Drewes Nielsen

Pris 100 kr.

Mere info her


Årsskrifter fra Historisk forening

Historisk Forenings Årsskrift 2014- 2021″ kr. 60

Historisk Forenings Årsskrift 1990 – 2013″ kr. 25

Andre ting

Smørum Friskole

Jubilæums CD

Pris kr. 75

Museumssmykker

Sølvsmykke. kr. 425
Bronzesmykke. kr. 250

Læs mere om Smykket

(Side opdateret 03-12-2020)

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén