Måned: februar 2022

En hjælpende hånd til Svenske Slaget

Ledøje-Smørum Historisk Forening

Deltagelse i

Svenske Slaget 22. maj 2022

Kære alle medlemmer.

Jeg skal herved anmode om jeres hjælp til at gøre vores deltagelse til et godt udstillingsvindue for Historisk Forening, herunder gerne hverve nye medlemmer.

Vi modtager gerne ideer og forslag til både at bevare vores nuværende tilslutning, samt videreudvikle os, herunder vores deltagelse i Svenske Slaget.

For at være på forkant skal jeg anmode om nogle varme hænder.

Følgende vil der være behov for dagen igennem kl. 08.00 – 16.00

Det vil ikke være påkrævet at deltage i hele dagens forløb, men f. eks. enten formiddag eller eftermiddag eller er par timer.

Historisk Forening har brug for bagning af 4 bradepandekager, som vi skal bidrage med på festpladsen.

Lørdag d. 21. maj eftermiddag kl. 14.00 ophænges malerierne fra Svenske Slaget i

Kulturhusets store sal. 2 hjælpere vil være fint.

Der udleveres navneskilte til alle Historisk Forenings hjælpere, som anvendes som dokumentation ved udlevering af det tildelte, samt som PR.

Fra kl. 08.00 den 22.5 vil der være morgenbord for alle frivillige.

Der vil blive udleveret 1 spise- og drikkevarebillet til hjælpere i Historisk Forening.

Derpå starter opsætning af vores telt. Her skal der min. bruges 4 personer gerne 6 stk.

Svenske Slaget 2019 Foto: Line Ludvigsen

Herefter klargøres hele teltet med det medbragte historiske materiale, herunder materialer til vores aktiviteter: 1)fremstilling af Prangerpunge og 2)Møntslagning, 3)Savning af brænde med Skovsav til brug for en Palisade, samt 4)Historisk Guide i teltet.

Svenske Slaget 2019 Foto: Line Ludvigsen

Kl.11.30 skal det hele være klar.

Kl.12.00 – 16.00 under hele Svenske Slagets forløb skal der være min. 1 voksen, gerne 2, ved hver af de omtalte aktiviteter, herunder mulighed for afløsning.

Kl. 16.00 hjælper alle med at pakke sammen.

Jeg har hørt, at såfremt der er rester på fadøl fustagerne, er hjælp Ok for tømning.

Giv gerne til kende dit fulde navn, hvad du gerne vil hjælpe med og i hvor lang tid. Senest den 2. maj til lineludvigsen@hotmail.com. Tilmelding kan også ske på opslag til et af vores arrangementer (5.3, 10.3 eller 5.4).

Der vil tilgå en oversigt over de frivilliges arbejdsopgaver/tider. 

På forhånd tak til alle.
Venligst
Finn Sølvbjerg Hansen
Formand

Opdateret 25-02-2022

Udstilling af vægte i montre på Smørum bibliotek

Af Line Ludvigsen, Birgit Larsen og Georg Strong

Historisk Forenings montre på Smørum bibliotek har fået skiftet sin udstilling. Line og Birgit har endnu en gang lavet en spændende udstilling.
Montren kan ses både udefra og indefra biblioteket. Læg din vej forbi, når det passer dig og blev en smule klogere på:

Havde dit nytårsforsæt noget med vægte at gøre?

Man har kendt til vægte i flere tusind år.

De første vægte var afbalancerede ved hjælp af to plader fastgjort til en overliggende bjælke, der på midten var fastgjort til en lodret stolpe. På den ene plade anbragte man det, der skulle vejes, på den anden lodder, fx sten, til der var ligevægt.

Fjedervægten blev opfundet af en britisk vægtfabrikant, Richard Salter, omkring 1770.

Trækket i fjederen angav vægten på en skala.

De elektroniske vægte, man anvender i dag, måler meget præcist på op til nærmeste 0,0001 g.

Udstillingen viser en enkelt Personvægt med spejlanordning, en række husholdnings- og bagevægte, et par brevvægte, samt to emaljerede litermål (1 l og 0,2 l).

Historisk Forenings montre på Smørum bibliotek 1. februar 2022. Foto Georg Strong

Husholdningsvægt

  1920

  Orange skål

Brevvægt 1900-2000

Brugt af Post-og Telegrafvæsenet

Bagevægt væghængt

 1960-1969 til 3 kg

 EVA

Husholdningsvægt

  Kilo eller pund

  Wirtschaffts-Waage

Personvægt 1900-1949 op til 125 kg spejl til aflæsning af resultat.

Alle foto af Georg Strong

Opdateret 01.02.2022

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén