-FORMÅL-

Formålet med Ledøje-Smørum Historisk Forening er at indsamle Viden om og udbrede kendskabet til Ledøje-Smørum områdets historie samt historie generelt.

-VISION-

Foreningens vision er at være det naturlige forum for udbredelse og kendskab til egnens historie og historie generelt for alle interesserede i en åben, varm og medinddragende atmosfære.

-DET GØR VI-

Ledøje-Smørum Historisk Forening arbejder målrettet på at gennemføre aktiviteter, der understøtter foreningens formål og vision. Dette sker dels gennem bestyrelsens arbejde, men også i høj grad via inddragelse af øvrige medlemmer af foreningen, som måtte ønske at indgå i forskellige arbejdsgrupper med hver deres praktiske opgaver inden for bl.a. følgende områder:

Indsamling og registrering af historiske genstande fra lokalområdet

Arrangementer; foredrag, besøg på historiske lokaliteter etc.

Udstillinger af ting fra samlingerne

Rejser til historiske områder i ind- og udland

Hjemmeside

Årsskrift

Medlemsbladet Smånyt

Samarbejde med kommunen, andre historiske foreninger, biblioteket og andre samarbejdspartnere.

Alle arbejdsgrupper fungerer med reference til bestyrelsen, men med stor selvstændighed og i en medinddragende og social, varm atmosfære. Her en total liste over arbejdsgrupper. (klik på ordet arbejdsgrupper for at se dem)

Hovedvejen for foreningens arbejde er sammenfattet i en overordnet plan som vi kalder årshjulet. (klik på ordet årshjulet for at se det)

Ledøje-Smørum Historisk Forening har til huse i Den gamle Skole,
Smørum Bygade 35, Smørumovre, 2765 Smørum.

Henvendelse til foreningen om deltagelse i arrangementer, medlemskab (indmeldelse kan ske på hjemmesiden klik her), historiske effekter, køb af museumssmykker m.m. (klik her) kan ske til:

Formanden
Finn Sølvbjerg Hansen
Ndr. Gade 9
Ledøje
2765  Smørum

Telefon 44 65 99 27

Eller på E-mail: formand@lshist.dk

Opdateret 30-05-2023