Kategori: QR-koder-kirkerum

Ledøje Kirke

Kirkerum – Ledøje Kirke

Af Line Ludvigsen

Du kan få læst teksten op ved at klikke i nedenstående:

Ledøje Kirke er en kirke i to etager, den eneste af sin art i Danmark. Se også Poul Høms maleri af kirken.

Kirken er bygget omkring 1225 som en romansk teglstenskirke. Historien fortæller, at kirken blev bygget af Jakob Sunesen efter, at denne som rådgiver for Kong Valdemar II havde rejst i Tyskland i årene 1222 til 1225, hvor Valdemar sad som fange af den holstenske greve Henrik Severin.

Jakob Sunesen har formentlig hér bl.a. set dobbeltkirken, Liebfrauenkirche, i Goslar i Harzen. Vel hjemme igen lader han kirken i Ledøje bygge, sandsynligvis forbundet til sin stormandsgård. Øverste etage gik til under en brand i 1500-tallet. Først ved restaurering af kirken i 1887 – 88 af arkitekt H.B. Storck genopdagedes, at kirken oprindelig havde været i to etager med en firkantet åbning mellem de to kirkerum. I nyere tid har det været populært fx at blive viet i det øverste lille og mere intime kirkerum.

Bemærk også modellen af kirken. Denne blev lavet i forbindelse med en udstilling i 2014 i et samarbejde mellem Stadtarchiv Goslar og Egedal Arkiver og Museum. Udstillingen blev vist i Smørum, Ølstykke og Goslar.

Opdateret 09-10-2023

Orglerne

Kirkerum – orglerne

Af Line Ludvigsen

Du kan få læst teksten op ved at klikke i nedenstående:

I kirkerummet ses også to trædeorgler, harmonier eller såkaldte stueorgler.

Det ene lille orgel (med nodebogen) har tilhørt lærer Axel Viggo Herrmann, der var lærer i henholdsvis Hove og Ledøje fra 1900 til 1937 og samtidig organist i Smørum og Ledøje Kirke.

Det andet orgel har tilhørt sønnen, Fritz Herrmann, lærer i Ledøje Skole 1937 – 59 og på Centralskolen/Søagerskolen 1959 – 65, og organist I Ledøje Kirke 1937 – 65. Orglerne blev indkøbt, så de kunne øve sig på salmerne derhjemme. Efter Fritz Herrmanns død blev hans orgel stående i lærerboligen på Skebjergvej hos fru Else Herrmann. Den nye ejer af huset overtog det, da han selv kunne spille på orgel. Men ved fraflytning overdrog han det til foreningen.

Opdateret 09-10-2023

Genstande i kirkerummet

Kirkerum – genstande i kirkerummet

Af Line Ludvidsen

Du kan få læst teksten op ved at klikke i nedenstående:

I kirkerummet møder vi Niels Gottschalk Hansen, sognepræst i Ledøje-Smørum 1938 – 59.

Det store alterbillede, Frelseren ved Jordanfloden, er fra Smørum Kirke og malet i 1843 af Heinrich Eddelien (1802 – 1852). Eddelien havde ved sin død en opgave med udsmykning af Chr. VI’s kapel i Roskilde Domkirke. Han nåede kun loftet, hvorefter Vilh. Marstrand (1884 – 1955) gjorde udsmykningen færdig i Eddeliens ånd.

Rummets andet store maleri er Interiør fra Ledøje Kirke, malet i 1927 af Paul Brieghel Høm, født i Ballerup i 1905, død i Gudhjem i 1994. Paul Høm blev uddannet på Kunstakademiet i 1924 – 29, og maleriet er sikkert en opgave til akademiet. Læs også om Ledøje Kirke.

På væggen ses brudstykker af en fresko malet i 1847 – 48 af Georg Christian Hilker. I hvælvingen i koret i Ledøje Kirke var der malet fire medaljoner på en blå stjernefyldt grund, forestillende de fire evangelister. Ved restaureringen af kirken forsvandt freskomalerierne, og det eneste, der er tilbage, er disse brudstykker. Se også Hilkers skitseforslag fra 1848 til dekoration af hvælvingen.

I skabet ses en messehagel, deponeret fra Ledøje Kirke. Til højre for skabet sidder en oversigt over kirkeårets liturgiske farver. Inde ser man fotos af de nuværende messehageler.

I skabet ses også en kopi af Christian den 3.s bibel fra 1550. Kopien, der er fra 1928, er udlånt af Ledøje Kirke. Chr. III’s danske bibel blev oversat på grundlag af Luthers tyske oversættelse. Fokus var her tekstens mening.

I skabet kan også ses tre dåbskander, to sorte og en hvid, fra Ledøje Kirke skænket af Københavns Universitet i 1846.

Den fine, udskårne dør ind til kirkerummet stammer fra Ledøje Kirke, formentlig sad den i åbningen ind til sakristiet.

Opdateret 09-10-2023

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén