Måned: november 2020

Ryttertavle fra Ledøje

Ryttertavle fra Ledøje

Ryttertavlen fra Ledøje rytterskole kan nu ses på Smørum Gl. Skole i Historisk Forenings samling.
Ryttertavlen er indtil videre opsat på en mur i en af udstillingens lokaler.

Her ses ryttertavlen:

Teksten på ryttertavlen er i 2 dele. Øverst på latin hedder det:
Denne skole og 240 andre  som denne
har Vi Frederik den Fjerde  i Året 1721  ladet
opføre i de distrikter, som af Os er oprettet
til stadig at underholde 12 ryttereskadroner.

Teksten under i gotiske bogstaver lyder:
Halvtredsindstyve Aar Gud har Du mig opholdet,
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn.
GUD lad dette Værck DIN Naades Fylde kiende!
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende.
Lad altiid paa min Stool, een findes af min Ætt,
Som meener DIG MIN GUD og DISSE SKOLER rætt.

Ryttertavlen i udstillingsrummet:

Ryttertavlen sad en årrække i muren ved den gamle indgang til Søagerskolen:

Rytterskolen i Ledøje lå ved gadekæret. Den blev i årene 1722-25 bygget efter samme forskrift som de andre rytterskoler. I hver af de 12 rytterdistrikter skulle der opføres 20 skoler, men i Københavns rytterdistrikt, som Ledøje hørte under, blev der kun opført 19.

Rytterskolen i Ledøje blev benyttet som skole indtil 1924, hvor en nybygget skole blev taget i brug. I en opgørelse fra Københavns rytterdistrikt 1919 står der om skolen: “Tilbygning til 3 sider, benyttes både som skole og bolig. Stenen over yderdøren”. Omtalte sten er sandstenstavlen med inskription, der er omtalt i foranstående. Stenen har senere været indmuret på Søagerskolen, men er nu flyttet til Smørum Gl. Skole, da Søagerskolen lukkes.

I 1927 solgte Ledøje-Smørum Kommune rytterskolen, som siden har været privatbolig. Først med tre selvstændige lejemål, i dag kun et.

Når man i dag står foran Ledøje Bygade 10, er det svært at genkende huset som en af Frederik 4.s rytterskoler. Der er gennem årene sket en del om- og tilbygninger. Men i enkelte hanebjælker findes de gamle tømmermærker og genbrugte bjælker bærer spor af den karakteristiske byggemetode, som blev brugt ved alle rytterskoler.

Rytterskolen i Ledøje, 1903. Foto: Ledøje-Smørum Lokalarkiv

Kilder og litteratur

Poul Clemmensen: Rytterskolen i Ledøje, Ledøje-Smørum Historisk Forenings Årsskrift 2000, 31-34 (Poul Clemmensen bor i huset)

Oprindelig forfatter: Fredi Paludan Bentsen, 10-08-2007


Siden opdateret 27-11-2020

Jul i montren 2020

På Smørum bibliotek kan du for tiden se en lille juleudstilling i Historisk Forenings montre.
Så hvis du besøger Smørum bibliotek, så læg vejen forbi montren, og få lidt historisk jul.
Det er muligt, at se igennem ruden fra p-pladsen, og kigge ind i montren.
Men det er bedre at se den inde fra biblioteket.

Opdateret 27-11-2020

Udstillinger

Historisk Forenings udstillinger
i Smørum gamle Skole


I Smørum gamle Skole, Smørum Bygade 35, er der åbent for
publikum den første søndag i måneden fra kl. 13.00 til kl. 16.00
dog ikke i sommerferien og på helligdage.

Vaskekone ved indgang

I indgangen mødes man af en husmoder ved sin vaskebalje af zink med vaskebræt og vaskepind. Man kan også se en ”vaskevugge” og andre remedier fra datidens storvask.


I den gamle skolestue fra 1950’erne ses bl.a. skolepulte med et par elever af forskellig alder, en lærer foran sit kateder, der stammer fra Grønland, et skab med udstoppede dyr, og på væggene forskellige anskuelsestavler og billeder. Lokalet er et hjørne af den oprindelige skolestue.

Den fine stue, stadsstuen, fra 1920’erne er indrettet med bl.a. en smukt udskåret sofa, et bogskab med Ingemanns Historiske Romaner og Digte fra 1913 og et bornholmerur fra begyndelsen af 1800-tallet.

Køkkenet er også fra 1920’erne. Inventaret stammer hovedsagelig fra den nu nedrevne Skebjerggaard. Her ses bl.a. et fint gammelt støbejernskomfur, en tallerkenrække og en del blåt emaljekøkkentøj.

Kirkerummet indeholder effekter fra Smørum og Ledøje Kirker. Der ses bl.a. et alterbillede malet i 1843 til Smørum Kirke, og et maleri, Interiør fra Ledøje Kirke, malet i 1927 af Paul Høm. I skabet ses en fin gammel messehagel fra Ledøje Kirke.

Drengeværelse fra 1970’erne, holdt i brune og orange farver med skibsbriks, teaktræs skrivebord og mange andre genstande, som mange besøgende vil kunne huske fra deres egen tid.

I børneværelset ses en del legetøj fra 1900-tallet, fx en fin samling af biler, diverse trælegetøj, samlemapper og spil. Rummet byder også på en del legetøj, spil og bøger, som de besøgende børn gerne må lege med.

(side opdateret 18-04-2024)

Bøger fra Historisk Forening

Ledøje-Smørum Historisk Forening har medvirket til en række historiske bøger.
Bøger og andet kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer

Niels Henrik Rank,
Hyldekær 29,
2765 Smørum,
mobil: 20274070,
mail: kasserer@lshist.dk

Bøgerne kan desuden købes, når museet i Smørum gamle Skole (Smørum Bygade 35, Smørumovre) har åbent kl. 13-16 den første søndag i måneden.

Bogliste:

Fra fæstebonde til selvejer – Smørumnedre 1787-1930

Af N. O. Riis-Nielsen

Pris kr. 100


Historiske optegnelser

om Ledøje-Smøruk Sogne fra Oldtiden til den nyere tid.

Af J.P. Jørgensen (Smørum)

Pris kr. 50


Bogen om Ledøje kirke

– en stormands kapel

Af Jens Jørgen Nygaard

Pris kr. 100


Ak, hvor forandret

Ledøje Landsby fra 1930’erne – 1980’erne

Pris kr. 100


Ledøje-Smørum 1960-2006

Fra landsbysamfund til et forstadsområde i udvikling

Af Inga Nielsen & Jens Jørgen Nygaard

Pris kr. 100


Glimt af Ledøje og Smørums tusindårig historie

Vigtige fund og begivenheder

Af Inga Nielsen, Holger Agerskov og Fredi Paludan Bentsen

Mere info her

Pris kr. 100.
Ikke medlemmer kr. 125


Smørumovre

Et landsbysamfund der forsvandt

Fortællinger om og fra Smørumovre

Af Lise Drewes Nielsen

Pris 100 kr.

Mere info her


Årsskrifter fra Historisk forening

Historisk Forenings Årsskrift 2014- 2021″ kr. 60

Historisk Forenings Årsskrift 1990 – 2013″ kr. 25

Andre ting

Smørum Friskole

Jubilæums CD

Pris kr. 75

Museumssmykker

Sølvsmykke. kr. 425
Bronzesmykke. kr. 250

Læs mere om Smykket

(Side opdateret 03-12-2020)

Hove langdysse restaureret

Hove Langdysse, der er en af Sjællands længste og flotteste fra Bondestenalderen blev ved en generøs donation fra Lisa og Gudmund Jørgensens Fond i 2017 istandsat og restaureret efter vejledning fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Kroppedal Museum. Samtidig har Hove Bylaug arbejdet for at gøre indgangen til Langdyssen mere tilgængelig, og dette er nu lykkes med fint samarbejde fra TDC. Arbejdet er et fint eksempel på samspillet mellem kulturhistorien og miljøet, der skaber gode oplevelser og muligheder for at komme ud i naturen.
Egedal Arkiver og Museum har i samarbejde med Ledøje-Smørum Historisk Forening og Hove Bylaug opsat tre nye skilte med historiske oplysninger i Hove.

Den restaurerede langdysse blev vist frem ved en historisk vandretur 23. maj 2019 i samarbejde med Ledøje-Smørum Historisk Forening og Hove Bylaug og Egedal kommune.

Kilde: Lokalavisen-Egedal

Referat af General-forsamling 7. marts 2020

Referat af Generalforsamling lørdag 7 marts 2020 kl. 14

 Finn bød velkommen og glædede sig over det fine fremmøde.

 1. Valg af dirigent

Elin. Konstaterede at der var lovligt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning ved Finn

Finn fremlagde sin beretning med billeder fra ture (Bent havde lagt billeder ind i et fint power point-program) og foredrag.

Videre fortalte Finn om, at vi havde fået en del støtte fra sponsorer bl.a. til vores udstillinger. Nævnte også den nye montrer på biblioteket.

Frederiksborg Amtsavis har været på besøg og skrev en fin side om vores forening og aktiviteter.

Vi har fået 24 nye medlemmer sidste år.

Kommunens bustur besøgte skolen – fuldt hus, alle stole besat.

Søndagsåbningerne er velbesøgte, bl.a. takket være Facebook. Det giver også nye medlemmer.

Årsskriftet og receptionen var igen et tilløbsstykke. Handlede bl.a. om Smørumnedre, hvorfor vi til juni har en guidet tur dertil med Inga.

Finn sluttede sin beretning med at fortælle, at vi endnu ikke har fået udleveret geværet fra Smeden fra Ledøje fra politiet.

 1. Foreningens regnskab

Niels Henrik gennemgik regnskabet for foreningen (et lille underskud på 7723 kr.) og for Bog- og Museumsfonden (et overskud på 23.423 kr.).

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag.

Ingen.

 1. Fastsættelse af kontingent, herunder budget

Niels Henrik gennemgik budgettet. Kontingentet forbliver uændret. Godkendt.

 1. Valg til bestyrelsen

Finn og Niles Henrik blev genvalgt. Svend genopstillede ikke. Bent trak sig som bestyrelsesmedlem. Anne Marie Teuber og Ingrid Bay blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af to suppleanter

Hannah Rank blev genvalgt. Da Hannelore var fratrådt, stillede Bent op som suppleant og blev valgt.

 1. Valg af to revisorer

Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt.

 1. Valg af revisorsuppleant

Normann Frederiksen, ikke til stede, men har ønsket opstilling, blev genvalgt.

 1. Kommende aktiviteter

Line henviste til, at man orienterer sig i Smånyt og på hjemmesiden.

Hjælpere til forårets arrangementer kunne skrive sig på seddel på døren.

 1. Eventuelt

Bent Ravn foreslog, at man gentager Turen på Absalonstien.

Steen Asger orienterede om kommunens nye idé om at samarbejde med ROMU (Roskilde Museum) i stedet for med Kroppedal i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser. Egedal har sat 120.000 kr. af om året de næste tre år til formidlingsarbejdet. Steen Asger og Inga skrev et brev herom til formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, Charlotte Haagendrup. Hvad er årsagen til den nye aftale, hvilken kritik af Kroppedal har der været og hvorfor har man ikke givet Kroppedal muligheden? Aftalen med Kroppedal er ikke blevet opsagt. På et kommende møde med borgmesteren og kulturchefen bliver problemet drøftet.

Steen Asger reklamerede til sidst for arrangementet i Vestskoven søndag den 7. juni kl. 13, ”Veje på din vej – fra stampesti til landevej”.

Svend fortalte lidt om årets rejse til Det romerske Tyskland.

Finn takkede og afsluttede generalforsamlingen.

Efter en kort pause var der foredrag om Andelstiden og Andelslandsbyen Nyvang som oplæg til årets sommertur.

Referent: Line

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén