Indeks

Medlemsblad 1979 – 1988

Årsskrift 1989 – 2018

Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv

Ved klik på årstal (rødt) vises den pågældende publikation.

Medlems-
blad
1979-1
Side 4Bidrag til husmandshistorien i Ledøje (Rita Holm)
Side 8En skiftesag (Else Hermann)
Medlems-
blad
1979-2
Side 8 Smørum herreds segl (Lone Brüsch)
Side 10Rigsdagsmand Niels Andersen, Gammeldamsgaard.
Side 12“En hyldest til Smørumnedre”, sang
(N.O. Riis-Nielsen)
Side 14Gravhøjen i Hove, sang (Rita Holm)
Medlems-
blad
1980-1
Side 2Formandens beretning
Side 5Ledøje-Smørum Lokalhistorisk Arkiv Årsberetning
for 1979
Medlems-
blad
1980-2
Side 1Oplæg til kommuneplanlægningen (Lone Brüsch)
Side 11Gamle Axel (N.O. Riis-Nielsen)
Medlems-
blad
1981-1
Side 13En Vartovbonde i Smørumovre (Rita Holm)
Side 18En landsbydegns erindringer (F. Herrmann)
Medlems-
blad
1981-2
Side 11Da Ryttergaarden brændte i 1740 (Rita Holm)
Side 15Stednavne (N.O. Riis-Nielsen)
Medlems-
blad
1981-3 (findes ikke digitalt!)
Side 11Hvorfor navnet Flodvejen? (N.O. Riis-Nielsen)
Side 15Rytterskolerne – 260 år (O. Holmfred)
Medlems-
blad
1982-1
Side 110-årsjubilæum (Vilhelm Nielsen)
Side 20Smørum gamle skole (N. Poulin Nielsen)
Side 26Visitats i Ledøje-Smørurn pastorat 1805
Side 28En luftsejlads i 1806 (Lone Brüsch)
Medlems-
blad
1982-2
Side 13Udgravning af Tysmosegaard (Rita og Erik Holm)
Side 16Smørum kirkegård (K. Fauk)
Medlems-
blad
1982-3
Side 2En gammel skik (Else Hermann)
Side 4Missionshus i Nybølle i 50 år (Frederik G. Sørensen)
Side 6Jul, uddrag af Margrethe Nørregaards erindringer.
Medlems-
blad
1983-1
Side 14Om forsamlinger og mormoner (Bent Eggert)
Side 18Alterdugen i Smørum kirke (N. Poulin Nielsen)
Medlems-
blad
1983-2
Side 3Grundtvig-slægtens tilknytning til Ledøje-Smørum
(F.L. Fauk)
Side 8Ledøje Borger- og grundejerforening
(Anne Marie Kyed Pedersen)
Side 10Mindepladen i Smørum kirkegårdsmur
(N. Poulin Nielsen)
Side 12Historien om en ko med træben, sang
(Kathe Jepp Andersen)
Side 15Egnshistoriens flittige forsker (Kirsten Fauk)
Side 18Et gadekær (Sv. Pødenphant)
Medlems-
blad
1983-3
Side 2Billedsten og Skt.Hans kors (A.M. Kyed Pedersen)
Side 6Krigens spor i vort sogn (Bent Eggert)
Side 8Af juletræets historie (Povl Abrahamsen)
Side 11Ved sølverbrudefærden i Ledøje, sang
Side 12Hans Jacobsen, Porsebakken, fortæller (F.L. Fauk)
Medlems-
blad
1984-1
Side 5Fra en gammel, der er født i Smørum, og som
mindes (Elia Rosenholm)
Side 10Fastelavn. Jens Smørum og Margrethe
Nørregaards erindringer.
Side 13Folkesagn og myter (Rita Holm)
Side 14Valg-extra 1884 (Bent Eggert)
Side 18For 10 år Siden – selvstændighedskampen, sang
Medlems-
blad
1984-2
Side 1Et trist mindesmærke (P.C. Thüchsen)
Side 3Da vejen sank i Ammetoftemosen (Bertel Petersen)
Side 6Dagbog 1743-1963 (Kirsten Fauk)
Side 10Det løber rundt, sang
Side 13Historier fra Smørum kro (Bent Eggert)
Medlems-
blad
1984-3
Side 1Lucia-optog (Jens Jørgen Nygaard)
Side 2Vejen til toget (Vilhelm Nielsen)
Side 4Lidt om vand- og vindmøller ved Hove Møllegaard
(Bent Eggert)
Side 9Edelgaves brand 1782, sang
Side 12Husnumre er en praktisk forordning (Chris Parø)
Medlems-
blad
1985-1
Side 3Smørumovrefundet (Rita Holm)
Side 8Det er et Sørens år i år, sang
Side 9Ledøje planteskole, Kongens plantage 1763-1852
(Kirsten Fauk)
Side 13Befolkningen på Alheden (Kirsten Fauk)
Side 14Fastelavnsskikke (Kirsten Petersen)
Side 16Sagn fra Hove Mølle (J.P. Jørgensen)
Medlems-
blad
Særnummer 5. maj 1985
Side 3Om morgenen den 9.april 1940 (Bertel Pedersen)
Side 11Våbennedkastninger i Ledøje-Smørum kommune
under 2.verdens krig (N.O.RiisNielsen)
Side 20Krigens spor i vort sogn (B. Eggert)
Side 22Hvordan jeg oplevede tiden fra d. 19. sep. 44 –
5. maj 45 (Peter Jørgensen)
Medlems-
blad
1985-2
Side 2Ledøje 1923-30 (Elia Jeppesen)
Side 10Præstens udflugt til Tivoli, sang
Side 11Kongens plantage i Ledøje og Plantagegaarden
(Bent Eggert)
Medlems-
blad
1985-3
Side 2Relieffibula fra Hove Mølle (Anne Preisler)
Side 3Om herredsfoged Knud Worm (N. Poulin Nielsen)
Side 7Ved sognerådsskiftet 1913, sang
Side 8En skole i en landsby (Annemarie Ejbye)
Side 13Julestadsen (Povl Abrahamsen)
Side 15Kultusminister, provst A.S. Hansen (Kirsten Fauk)
Medlems-
blad
1986-1
Side 1Kyndelmisse (Skalk 1978, nr.1)
Side 2Foreningsnyt
Side 3Formandens beretning for 1985
Side 4Jens Smørum 1891-1976
Side 8Årsberetning for Arkivet 1985
Side 10To guldringe (Ude og Hjemme 1878-79)
Side 12Jens Bindesbøll, Ledøje 1707-1830 (Kirsten Fauk)
Medlems-
blad
1986-2
Side 1Maleriudstilling, lørdag d. 30. aug. 1986
Side 2“De Svenske Grave” på Smørumnedre mark
(J.P. Jørgensen)
Side 6Nyt fra arkæologigruppen (Rita Holm)
Side 8Gravens vellugt (Skalk 1981)
Medlems-
blad
1986-3
Side 1Københavnsegnens 800 års fødselsdag
Side 2Høj Matr.13a, Ledøje (Nationalmuseet)
Side 3Julens overtro (Jul i gamle dage)
Side 5Nybøllesangen
Side 6Nytår, Edelgave, 1. jan. 1945 (Axel Petri)
Side 12Ledøje som Rytterdistrikt (Ballerup Måløv Avis)
Medlems-
blad
1987-1
Side 5Statsministeren fra Ledøje-Smørum (F.L. Fauk)
Side 11Den skikkelige Mads i Sørup (Villads Villadsen)
Medlems-
blad
1987-2
Side 1Den ufuldendte historie (Kirsten Fauk)
Side 2Smeden i Ledøje, Peter Nielsen (Smedeforeningen)
Side 6Nyt fra arkæologigruppen
Side 8Mig – og mit tog (Ove Riis-Nielsen)
Side 15Oh – Hvilken gyselig ende (Rita Holm)
Side 16Ledøje-Smørum sangen (F.L. Fauk)
Medlems-
blad
1987-3
Side 1Folk spørger (Jørn Piø)
Side 3Herskabs-stuepige på Edelgave (F.L. Fauk)
Side 10Oldtidsfund i Lille Smørum (Bertel Pedersen)
Side 12Forsvundne skove i Københavns amt (Bent Holsøe)
Side 14Lidt om Trippendals galge (A. Fang – P.C. Tüchsen)
Side 16Efter alle julemærker at dømme (Povl Abrahamsen)
Medlems-
blad
1988-1
Side 4Smørumnedre vandværk 1910 – 1969
Side 6Den gamle tingvej (Valdemar Møller)
Side 10Guldbryllup i Nybølle og Smørum
Side 12Hove 1786-1986 (Tørveskærsegnen)
Side 15Sang til lærer Andreas Støys 25-års jubilæum
Side 16Smørum kirkes orgel (Kirsten Fauk)
Medlems-
blad
1988-2
Side 1Skolehistorisk kildemateriale i ” “Breve til amtmanden”
(Rita Holm)
Side 9Jul i Smørum (Rita Holm)
Side 14Hvem bar barnet? (Rita Holm)
Årsskrift1989
Side 4Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)
Side 11Skolelærerens have i Smørum 1828 (Rita Holm)
Side 21Skolelærere i Ledøje og Hoveskoler (Poulin Nielsen)
Side 28Ledøje-Smørum Biblioteks start (Rita Holm)
Side 31Arkivet (Rita Holm)
Side 31Lokalsamlingen (Rita Holm)
Side 32Arkæologi (Københavns Amt)
Årsskrift1990
Side 4Skolelærere i Smørum skole (Poulin Nielsen)
Side 10Skarpretteren i Københavns Amt (Rita Holm)
Side 15En blodig tragedie i Smørumnedre (Rita Holm)
Side 19Barndomserindringer fra Tysmosegård (Eva Friis)
Side 26Kvindeforeningen i Smørum ca. 1930 (Rita Holm)
Side 29Arkæologi (Københavns Amt)
Side 33Lokalsamlingen (Rita Holm)
Side 33Arkivet (Rita Holm)
Side 34Sengehalm var en god forretning (Jens A.Pedersen)
Årsskrift1991
Side 4Kærhavegård fra 1948-1958 (Th. Sørensen)
Side 6Ledøje Forsamlingshus 1904-1954 (Rita Holm)
Side 26Barndommens lyksagelighed (Torben Mygdal-Meyer)
Side 30Kvans udbredelse i Norden (Frederik Duvald)
Side 31Rytterkær, en gravplads (Jens Henrik Jønsson)
Side 37Arkivet (Rita Holm)
Side 38Lokalsamling (Rita Holm)
Årsskrift1992
Side 4Livet i Ledøje Præstegård 1797-1830 (Kirsten Fauk)
Side 9Smørum Kro – en kgl. priviligeret kro (Rita Holm)
Side 16Omkring frøken Nielsen (Lisbeth Djernæs)
Side 24Ledøje Kirke (Rita Holm)
Side 28Martha Christensens erindringer
Side 30Humle (Frederik Duval)
Side 31Vikingetidens knivsmed i Smørum (Henriette Lyngstrøm)
Side 38Arkæologiske udgravninger 1991
Side 40Lokalhistorisk Arkiv (Rita Holm)
Side 40Lokalsamling (Rita Holm)
Årsskrift1993
Side 4Barndomsminder (Lisbeth Djernæs)
Side 9Om hundrede år er alting glemt (Knud Erik Hansen)
Side 11Mit levnedsløb i store træk (Niels Populin Nielsen)
Side 18Landsbysmeden i Ledøje-Smørum (Rita Holm)
Side 25Lavendel (Frederik Duval)
Side 26Sten og sten er to ting (Jens Henrik Jønsson)
Side 30Søager – en oldtidsboplads (Eliza Fonnesbech-Sandberg
Side 41Arkivet (Rita Holm)
Side 43Julebillede
Årsskrift1994
Side 4Hove Møllegård (C. Nyeboe)
Side 9Naboerne omkring Lille Smørum
Side 17Min skole- og læretid (Vagn Christensen)
Side 21Ledøje-Smørum kommunale brandvæsen (Rita Holm)
Side 28Kulsukker (Frederik Duval)
Side 29Smørum gamle Skole (Rita Holm)
Side 35Arkivet (Rita Holm)
Årsskrift1995
Side 4Hvad slægtsforskning kan føre til (Lise Effersøe)
Side 8Ammetoftemose og Nonnegård (Lisbeth Djernæs)
Side 14Fra Værebro til Løje sø (Oluf Jensen)
Side 16Ungdomsgilder i landsbyerne (Rita Holm)
Side 18Fra Mads Cornelius Soelmark-Hansens dagbog (Rita Holm)
Side 23Et rigt liv under små betingelser (Knud E. Hansen)
Side 29Et himmelbrev (Rita Holm)
Side 34Hospital, fattighus, kommunehus (Rita Holm)
Side 44Legater til trængende i Ledøje-Smørum (Rita Holm)
Side 47Lokalarkivet (Rita Holm)
Side 47Lokalsamling (Rita Holm)
Årsskrift1996
Side 4Hovelund (Rita Holm)
Side 8Barndommens land (Bente Schmidt f. Tønnesen)
Side 12Dramaten (Esben Philipsen)
Side 19Sogneforstanderskabet 1843 (Rita Holm)
Side 22Og det var et Amagergilde (Lisbeth Djernæs)
Side 26Kalkmalerierne i Smørum kirke (Birgitte Munch Thye)
Side 29Svenskestenen (Rita Holm)
Side 36De drog ud (Rita Holm)
Side 39Arkivet (Rita Holm)
Side 39Lokalsamlingen (Rita Holm)
Årsskrift1997
Side 4J.P. Jørgensens slægt (Margrethe Nørregaard)
Side 15Kommunale og private vandværker (Rita Holm)
Side 21Ledøje-Smørum Historisk Forening gennem 25 år
(Rita Holm, Lone Brüsch, Steen Asger Jensen)
Side 27Smørumnedre år 1085 (Rita Holm)
Side 29Smørholm Voldsted ved Edelgave (Jens Henrik Jønsson)
Side 42Gårdfæster Frands Nielsen, Bosagergård (Rita Holm)
Side 46Arkivet (Rita Holm)
Side 47Lokalsamlingen (Rita Holm)
Årsskrift1998
Side 4Slægten Weldingh på Edelgave (Rita Holm)
Side 10Ledøje Mølle (Ernst Cortsen)
Side 15Livet i landsbyen Smørum 1900 (Margrethe Nørregaard)
Side 23Stella Sørensen erindringer (v/Rita Holm)
Side 32Smørum Kirkeorgel (André Palsgård)
Side 35Det gamle Edelgave (Rita Holm)
Side 40Arkivet (Rita Holm)
Årsskrift1999
Side 4Kulturmiljøet skal sikres (Peter Sorenius)
Side 10Om nogle vikingetidsfund i Smørum
(Linda Boye og Ditlev Mahler)
Side 18Livet ved Ledøje og Smørum sognes kirker
(Jens Jørgen Nygaard)
Side 24Guldnakker (Lis Pedersen)
Side 30Ånden fra 1848 (Bodil Smith)
Side 36Historien om Ottos TURIST (E. Hjortkær Andersen)
Side 40En by ved navn Bayeux (Steen Asger Jensen)
Side 46Nordfrankrig invaderet (Erik Ziegler)
Side 47Nyt fra registreringsudvalget (Anni Pedersen)
Side 48Lokalarkivet (Rita Holm)
Side 50Historisk Forening i 1999 (Per E. Tidgen)
Side 51Hugin og Munin Klubben (Inga Nielsen)
Årsskrift 2000
Side 4Tekstiler fra den lokalhistoriske samling
(Lis Pedersen)
Side 13Urnesfibel fra Ledøje (Jens Henrik Jønsson
Side 15Fra Styre til Folkestyre i 1000 år
(Jette Kammer Jensen)
Side 19Smeden fra Ledøje (Erik Hjortkær Andersen)
Side 23Træk af husmandsfamiliernes liv og virke før landbrugsreformerne (Knud Erik Hansen)
Side 26Et hus i Ledøje og dets beboere
(Lilli og Bent Jespersen)
Side 31Rytterskolen i Ledøje (Poul Clemmensen)
Side 35Skitse til en gravsten. Slægten Bindesbøll i
Ledøje
(Jens Henrik Jønsson
Side 37Litteraturanmeldelser
Side 39Turen til Alsace og Bourgogne (Erik Ziegler)
Side 42Arkivet (Rita Holm)
Side 43Historisk Forening i 2000 (Per E. Tidgen)
Årsskrift 2001
Side 4Tørvemoser – brændsel, levebrød og landskab (Jens Henrik Jønsson – Peter Sorenius)
Side 23Arkæologiske udgravninger ved Kong Svends Park (Tom Giersing)
Side 26Offentlig transport gennem Ledøje (Einer Jørgensen og Bent Jespersen)
Side 28Nogle oplevelser ved at “søge sine rødder” (Fredi Paludan Bentsen)
Side 31Nybøllevej 13 “Landro” (Knud Remi Christensen)
Side 32Arkivet (Rita Holm)
Side 34Historisk Forening 2001 (Per E. Tidgen)
Årsskrift 2002
Side 4Maglehøjs Vange – Syv tyndnakkede flintøkser (Ditlev Mahler)
Side 14Efterskrift – et nyt offerfund (Ditlev Mahler)
Side 17Polske forbindelser i Smørum (Linda Boye)
Side 24Ler – Egnens guld (Jette Kammer Jensen)
Side 26Det konservative Folkeparti i Ledøje-Smørum (Den Konservative Vælgerforening)
Side 3225 år i Ledøje og Smørum sogne (Fredi Paludan Bentsen)
Side 38Gamle vejrvarsler og julemærker (solemærker) (Knud Remi Christensen)
Side 40Livets gang i Ledøje (Ejnar Jørgensen)
Side 44For 100 år Siden (Bent Jespersen)
Side 46Tur til Centraleuropa (Erik Ziegler)
Side 49Nyt fra Arkivet (Ingrid Bay)
Side 50Historisk Forening 2002 (Per E. Tidgen)
Årsskrift 2003
Side 4Vækst og turbulens omkring Smørum Kirke (Edith Tingstrup)
Side 10Socialistisk Folkeparti i Ledøje-Smørum (SF’s partiforening)
Side 14Ledøje-Smørum Kommunes biblioteksvæsen
Side 17Min skolegang (John L. Schear Mikkelsen)
Side 2025 aktive år i Ledøje-Smørum Kommune (Gunnar Alex Jensen)
Side 26Egetræssofa fra Boesagergård (Line Ludvigsen)
Side 30Byhornet kalder til samling (Inga Nielsen)
Side 37Syvhøjegård, Nybøllevej nr. 20 (Knud Remi Christensen)
Side 40For 100 år Siden. Uddrag af forhandlingsprotokollen for Ledøje-Smørum Kommune i 1903 (Bent Jespersen)
Side 44Ny genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe
Side 46Slovenien i efterårsferien 2003 (Erik Ziegler
Side 48Året gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay)
Side 49Historisk Forening 2003 (Per E. Tidgen)
Årsskrift 2004
Side 4Frihedskæmper i 70-erne (Poul Heide)
Side 10Socialdemokratiet (Elisabeth Bentsen)
Side 25Stationsbyen Ledøje – eller da jernbanen ikke kom denne vej (Bent Jespersen)
Side 30Edelgave og dens ejere fra 1300 – 1992 (Knud Remi Christensen)
Side 38Stella Jørgensens barndomsminder (Line Ludvigsen
Side 44Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe)
Side 46Toscana i efterårsferien 2004 (Erik Ziegler)
Side 50Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay)
Side 52Historisk Forening 2004 (Per E. Tidgen)
Årsskrift 2005
Side 4Præstepar i Ledøje og Smørum sogne (Poul Heide)
Side 10Venstre i Ledøje-Smørum Kommune (Aase Thygesen)
Side 21Der var engang …. (Steen Asger Jensen)
Side 24Historien om et gartneri i Smørum (Knud Remi Christensen)
Side 27Andreas Johannes Kirkerup (Knud Remi Christensen)
Side 30Historie eller familiemyte? (Elisabeth Bentsen)
Side 33Nye danskere i Ledøje-Smørum Kommune (Inga Nielsen)
Side 40Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe)
Side 43Med fly og bus til Kroatien i efterårsferien (Erik Ziegler)
Side 47Årets gang i Ledøje-Smørum Lokalarkiv 2005 (Ingrid Bay)
Side 48Historisk Forening 2005 (Per E. Tidgen)

Årsskrift 2006
Side 4Grave fra stenalderen og rige bebyggelser fra bronze- og jernalder (Tom Giersing, Kroppedal Museum)
Side 15Udgravning af gravhøj i Ledøje-Smørum Kommune – nye resultater erstatter gamle (Anne B. Hansen, Kroppedal Museum)
Side 18Smørumovrefundet og Frederik 7. oldtidssamling på Jægerspris Slot (Bente Jønsson, Jægerspris Slot, og Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum)
Side 23En udskiftningsforretning i Smørumovre (Knud Erik Hansen)
Side 27Udvandring fra Ledøje og Smørum sogne 1868 – 1908 (Knud Remi Christensen)
Side 31Brødskæreren Alfa (Elisabeth Bentsen)
Side 33Tvillingerne Jørgen og Børges oplevelser af krigens afslutning i Hove 1945 ( Børge og Jørgen Nielsen)
Side 34Erindringer fra Schæfergaarden i Smørumnedre (Eva Mikkelsen)
Side 38Erindringsglimt fra mine første skoleår i forskolen i Smørumnedre (Annette Oprud Pedersen)
Side 41Fra Globetrotter til krydderurter (Knud Remi Christensen)
Side 44Nye danskere i Danmark – fra Bagdad til Smørumnedre (Inga Nielsen)
Side 49Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe)
Side 52Turen til Nordspanien (Erik Ziegler
Side 54LS Doku 2006 (Susanne Stilling Frederiksen)
Side 57Årets gang i Lokalarkivet (Ingrid Bay)
Side 58Årets gang i Historisk Forening (Per E. Tidgen)
Årsskrift 2007
Side 4Nyfundne kalkmalerier i Smørum Kirke (Birgitte Faurhøj, Nationalmuseets Bevaringsafdeling)
Side 11Hvordan der kom vej mellem Hove og Veksø (Niels Erik Andersen)
Side 18Norskekrogen – et vejnavn med historie (Peter Andersen)
Side 22Da hanen gol over Smørumovre (Knud Erik Hansen)
Side 26Ledøjeborger som tøndekonge (Ejner Jørgensen)
Side 28Medbyggere i Åkandehaven (Bent Ravn)
Side 32Lurerne fra Smørum Friskole (Inge og Knud Winther)
Side 36Et gartneri i Smørumovre (Knud Remi Christensen)
Side 39Ny i Danmark – fra Kabul til Ledøje (Inga Nielsen)
Side 45Nye genstande fra 2006 (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe)
Side 49Rejsen til Sydfrankrig 7. – 14. oktober 2007 (Hanna og Poul Erik Christensen)
Side 53Lokalarkivet 2007 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 55Historisk Forening 2007 (Per E. Tidgen)
Årsskrift 2008
Side 4Sten- og jorddiger (Mette Brosolat Ohlsen, Kroppedal Museum)
Side 9Værebro Å, et sogneskel for 100 – 150 år Siden (Niels Erik Andersen)
Side 17En tragisk begivenhed og dens personer (Fredi Paludan Bentsen)
Side 30Degne i Smørum og Ledøje Sogne (Knud Remi Christensen)
Side 33Byhorn på rette hylde (Jens Jørgen Nygård)
Side 36Semibygger i Kirsebærvangen 1973-74 (Lisa og Svend Christensen)
Side 39Integration i praksis (Christopher Arzrouni)
Side 40Egedal Leksikon (Lene Olesen Bro)
Side 47Turen til Portugal (Poul Erik Christensen)
Side 51KEJ Motor & Maskinservice (Knud Remi Christensen)
Side 54Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe)
Side 58Søndagsåben og skoletjenesten (Knud Remi Christensen)
Side 59Lokalarkivet 2008 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 61Historisk Forening 2008 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)
Årsskrift 2009
Side 4Når der kaldes til bystævne i landsbyen (Jens Jørgen Nygaard)
Side 8Det var en anden tid (Ulla Dahlerup)
Side 13Barn og ung i Ledøje (Ingeborg Nielsen)
Side 19“Skolekrigen” i 1962-63 og årene efter (Finn L. Fauk)
Side 37Kong Svends historie fra 1975 (Gunnar Brüsch)
Side 44Kommunens ældste ejendomsmæglerfirma (Knud Remi Christensen)
Side 46Fra Punjab i Indien til Danmark (Inga Nielsen)
Side 50Turen til Italien den 5.-12. oktober 2009 (Steen Asger Jensen)
Side 54Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe)
Side 57Lokalarkivet 2009 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 59Historisk Forening 2009 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)
Årsskrift 2010
Side 4Da pastor Bindesbøll i Ledøje havde upassende tanker (Niels Erik Andersen, Veksø)
Side 12Bøllen Hans Andersen fra Smørumnedre (Stella Borne Mikkelsen, tidligere kommunearkivar i Egedal Kommune)
Side 15Pastor Groothe og det russiske kors (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre)
Side 21Små erindringer fra min skoletid (Thora Jensen, Ølsted)
Side 26Hvad genstande kan fortælle (Anni Agerskov, Smørumnedre)
Side 31Gartneri- og grøntsagserhverv i Ledøje (Ejner Jørgensen, Ledøje)
Side 35FDF Ledøje-Smørum (Poul Jacobsen, Kredsleder 1977-1983)
Side 45Gadekærsfest i Ledøje 1960 (Bent Jespersen, Ledøje)
Side 49Østre Tvillinggård 1946-1959 (Anni Agerskov, Smørumnedre)
Side 55Smørumvang – fra sommerhuse til helårshuse (Bjarne Poulsen, Smørumvang)
Side 58Smørum VVS Aps (Teddy Petersen)
Side 61Lokalarkivet 2010 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 63Historisk Forening 2010 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)
Årsskrift 2011
Side 4Rytterskoler – et historisk og tidligt typehusbyggeri (Niels Erik Andersen, Veksø)
Side 11Fra Ledøje til Zion (Fredi Paludan Bentsen, Smørumnedre)
Side 18Gersagergård – en slægtsgård i Ledøje (Grethe Bielefeldt)
Side 26Fra Kongensgade til Kongebakken Oticons hovedsæder gennem mere end 100 år (Claus Nielsen, Audiology Technician, Oticon A/S)
Side 32Ledøje-Smørum Idrætsforening (LSI) april 1953 – november 1954 (Inga Nielsen)
Side 42Sankt Georgsgildet i Ledøje-Smørum (Poul Erik Christensen)
Side 47Renovering af Tysmosegård i Nybølle (Inge og Bent Ravn)
Side 53Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen)
Side 59Turen til Sicilien (Erik Ziegler)
Side 62Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen)
Side 63Historisk Forening 2011 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)
HæfteJubilæum 2012
Side 1-16Gennemgang af Foreningens historie gennem 40 år
Årsskrift 2012
Side 4Den tidlige kortlægning af vor egn (Nils Eruik Andersen, Veksø)
Side 13Krybskytteri i Ledøje? (Ernst Christian Eskildsen 1861-1942)
Side 20Skoleholdere i Smørumovre i 1700-tallet (Rita Holm)
Side 25Da en luftballon landede i Smørum Sogn (Knud Remi Christensen, Smørumnedre)
Side 29Slagtermester Schultz i Ledøje (Inge og Grethe Bielefeldt)
Side 37Grundejerforeningen Stangkær (Anni Agerskov, SMørumnedre)
Side 44Om at vælge byggegrund i Smørumnedre (Erik Rhode Andersen, Smørumnedre)
Side 46Ledøje-Smørum Viseforening 1980-2011 (Inga Nielsen, Smørumnedre)
Side 54Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen)
Side 59Turen til Norditalien (Svend Waltenburg)
Side 62Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen)
Side 63Historisk Forening 2012 (Anni Agerskov og Inga Nielsen)
Årsskrift 2013
Side 4Nye brikker til historien om svenskestenen (Rolf Kjær-Hansen)
Side 9Da Klokkerenken blev afsat (Rita Holm)
Side 13Ledøje-Smørum Skytteforening 150 år i 2012 (Inga Nielsen)
Side 23Første Verdenskrig og Ledøje-Smørum (Inga Nielsen)
Side 32Barndomserindringer fra Ledøje Præstegård (Hanne Gottschalck-Hansen)
Side 37Andelsboligforeningen Kirkevangen 1 (Fredi Paludan Bentsen)
Side 44LSI af 5. juni 1953 behørigt fejret! (Grethe Bielefeldt)
Side 48Nye genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen)
Side 54Turen til Andalusien (Poul Erik Christensen)
Side 59Lokalarkivet 2013 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 61Historisk Forening 2013 (Anni Agerskov)
Årsskrift 2014
Side 4Glimt af 25 års arkæologi i LedøjeSmørum (Linda Boye, Kroppedal Museum)
Side 17Dobbeltkirken i Ledøje – europæiske kontakter (Ulrich Albers, Michael Boel Winther og Rolf Kjær-Hansen)
Side 22Jord-Skiælv samt usædvanlige Veirlig (Nils Erik Andersen)
Side 27Fattigbog i Ledøje-Smørum (Rita Holm)
Side 35Min mor – Ledøjes første husmoderafløser (Anny Tausø Bak)
Side 42Børnehjælpsdag i 110 år – en beretning om de 55 af årene (Gunnar Brüsch)
Side 47Fra Den Anatolske Højslette over Århus til Smørum (Ediz Yildiz)
Side 50Nye Genstande (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen)
Side 57Med Historisk Forening i Syditalien (Erik Ziegler)
Side 61Lokalarkivet 2014 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 63Historisk Forening 2014 (Anni Agerskov)
Årsskrift 2015
Side 4Ens dåbskander i Ledøje Kirke og på De Dansk Vestindiske Øer (Rita Holm)
Side 6Ledøje Mark – fra nøjsomhed til bynær oase (Inga Nielsen)
Side 9Hans Jacobsen, Porsebakken, fortæller (Finn L. Fauk)
Side 12Margrethelund – et minisamfund (Anni Agerskov)
Side 22Min tilknytning til Ledøje-Smørum (Harry Vesterager)
Side 27Fritz Herrmann på Hede Enge (Helle Herrmann)
Side 32Mine barndomsminder i Ledøje under besættelsen (Grethe Mulvad Marcussen)
Side 37Ny i Danmark. Fra Odessa til Smørum (Katerina Kustova)
Side 45Ny kunst til Smørum Kirkegård (Finn L. Fauk)
Side 47Nye genstande fra 2014 (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen)
Side 54Med Historisk Forening i Istanbul 2015 (Svend Waltenburg)
Side 58Lokalarkivet 2015 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 60Til 700 års jubilæum i Stadt Dassel (Svend Waltenburg)
Side 62Historisk Forening i 2015 (Anni Agerskov)
Årsskrift 2016
Side 4Hove i et historisk perspektiv (Inga Nielsen)
Side 17Mine barndomserindringer fra Thorsøgaard (Bodil Nielsen)
Side 23Poulines ishus – en institution i Hove (Pouline Augustsson)
Side 27Hove (Ingibjørg Henningsen)
Side 39Hove og omegn, min hjemstavn (Børge Nielsen)
Side 43Sammen gør stærk (Per Kierulff)
Side 50Hove Skole på Overdrevsvej (Per Kierulff)
Side 56Historien om Buehøjgård og Buehøjgård Møbler (Karen Annette og Ole Andrejcak)
Side 62Med Historisk Forening nord og syd for grænsen (Svend Waltenburg)
Side 69Det slesvigske spørgsmål (Svend Waltenburg)
Side 72Lokalarkivet 2016 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 74Historisk Forening 2016 (Anni Agerskov)
Årsskrift 2017 findes ikke digitalt men kun i papirudgave – kan købes her
Side 4Vikingetidens gravplads ved Rytterkær bliver synlig (Jens Henrik Jønsson)
Side 9Godsbesiddere i Smørumovre 1085-1906 (Birgit Hansen)
Side 16Alexander Helphand Parvus mellemmand under Første Verdenskrig (Katarina Kustova)
Side 20Jens Oluf Laurits Sørensen Smørum (Jens Peter Smørum)
Side 27Mennesket, maleren og soldaten Poul Hugo Weber (Inga Nielsen)
Side 35Min barn- og ungdom i Lille Smørum (Winnie Albrechtsen)
Side 41Ledøje-Smørum Tennisklub 40 års jubilæum den 17. august 2017 (Kirsten Krag)
Side 46Nye genstande 2015 og 2016 (Ledøje-Smørum Historisk Forenings registreringsgruppe ved Line Ludvigsen)
Side 54Med Historisk Forening i Baltikum (Svend Waltenburg)
Side 59Lokalarkivet 2017 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 62Historisk Forening 2017 (Anni Agerskov)
Årsskrift 2018
Side 4Oldtidens hovedvej gik gennem LedøjeSmørum (Inga Nielsen)
Side 10Tutienfamiliens rigdom har rod i dansk slavehandel (Bent Thygesen)
Side 20Nu er jeg den ældste indfødte i Smørumnedre! (Inga Nielsen)
Side 28En nybyggerhistorie fra Tulipanhaven (Inga Nielsen)
Side 36Grønland 1970 – et skoleprojekt (Viggo Asmussen og Jørgen Bie-Olsen)
Side 45Nye Genstande 2017 (Line Ludvigsen)
Side 52Med Historisk Forening til Nordengland (Svend Waltenburg)
Side 57Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen)
Side 60Historisk Forening 2018 (Line Ludvigsen)
Årsskrift 2019
Side 4Oldtidsbebyggelse ved Gammeldamsgård 3 (Ditte Kroner Gaarde, Kroppedal Museum)
Side 18Smørumnedre i historisk perspektiv (Inga Nielsen)
Side 34Dagligliv i Smørumnedre ved århundredeskiftet (Jens Smørum
Side 38Herfra min verden går! (John Ludvig Schear Mikkelsen og Inga Nielsen)
Side 56Om Niels Ove Riis-Nielsen (1912–1987) (Lene Riis Andersen)
Side 64Smørumnedre og dens indbyggere i 1950’erne (Niels og Bertel Krog)
Side 81Nye genstande 2018 (Line Ludvigsen)
Side 85Historisk Forenings rejse 7.-14. september 2019 (Svend Waltenburg)
Side 89Lokalarkivet (Rolf Kjær-Hansen)
Side 92Historisk Forening 2019 (Anni Agerskov)
Årsskrift 2020 findes ikke digitalt men kun i papirudgave – kan købes her
Side 4Nye fortidsmindefredninger (Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum)
Side 12Roskildeskabet fra Gersagergård (Inga Nielsen)
Side 14Om kartofler (Lise Drewes Nielsen)
Side 22Ledøje Mølle på godt og ondt (Inga Nielsen)
Side 34Ledøje-Smørum Kunstforening 1989-2020 (Karen Roswall)
Side 44Nye genstande 2019 (Line Ludvigsen)
Side 48Historisk Forenings rejse 30. august- 6. september 2020 (Svens Waltenburg
Side 56Lokalarkivet 2020 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 58Historisk Forening 2020 (Line Ludvigsen)
Årsskrift 2021 findes ikke digitalt men kun i papirudgave – kan købes her
Side 4Sagnomspundne høje i Smørumovre (Inga Nielsen)
Side 7Nedslag i Smørumovres historie (Inga Nielsen)
Side 21Smørum og svenskekrigene (Birgit Hansson)
Side 25Enke uden at have været gift (Sten Krarup)
Side 30Hovholm – en slægtsgård gennem 250 år (Interview med Lars og Erling Thygesen og Hans Emil Hovholm Pedersen ved Inga Nielsen)
Side 46Klokkere i Smørum Sogn (Sten Skovgaard Larsen)
Side 51Smørumovre og dens indbyggere i 1950’erne (John Worm Pedersen)
Side 74 300-året for rytterskolerne (Rolf Kjær-Hansen)
Side 79Historisk Forenings rejse 12.-14. oktober 2021 (Midtjylland – i St. St. Blichers fodspor (Svend Waltenburg)
Side 83Lokalarkivet 2021 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 87Historisk Forening 2021 (Line Ludvigsen)
Årsskrift 2022 findes ikke digitalt men kun i papirudgave – kan købes her
Side 4Bronzestøbning ved Kong Svends Høje ((Bo Jensen)
Side 22Arkæologiske forundersøgelser ved Kildedal Nord – Knardrupgraven genbesøgt (Emil Winther Struve)
Side 29Slægten på Nonnegården (Birgit Hansson)
Side 39Fodboldens historie i Ledøje-Smørum (John Worm Pedersen)
Side 48Et langt og virksomt liv – om Børge Schultz (interview med Børges datter, Eva Schultz ved Inga Nielsen)
Side 53Med Historisk Forening til Sydengland 18.-25. september 2022 (Svend Waltenburg)
Side 59Lokalarkivet 2022 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 61Historisk Forening 2022 (Line Ludvigsen)
Årsskrift 2023 findes ikke digitalt men kun i papirudgave – kan købes her
Side 4Moselig og meget mere (Emil Winther Struve og Christian Dedenroth-Schou fra ROMU)
Side 7Som jeg oplevede det! (Steen Asger Jensen)
Side 22Brudstykker af en landsbyfamilies historie (Lene Riis Andersen)
Side 26Cand.theol. på cykel – om Rigmor Larsen fra Ledøje (Helge Baun Sørensen)
Side 30Kvinders – og Rigmors vej til universitetet (Else Mathiesen)
Side 31Om Banebjerggård – vores gård nær Ledøje (Rigmor Larsen)
Side 33Noget om tiden i Ledøje (Else Mathiesen)
Side 35Et oprør mod ejendomsvurderingerne (Lise Drewes Nielsen)
Side 40Tvillinggårdene i Smørumnedre (Birgit Hansson)
Side 50Koen Maren fik træben (Inga Nielsen)
Side 52Nye genstande 2022 (Line Ludvigsen)
Side 58Lokalarkivet 2023 (Rolf Kjær-Hansen)
Side 60Historisk Forening 2023 (Line Ludvigsen)

Opdateret 01-12-2023