-8000
Jæger og samler stenalder
Maglemosekultur
Hjortetakøkse

Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.

Fundet i Brøns mose ved Veksø i Værebro å. Jægersamfund.

-5000
Jæger og samler stenalder Ærtebøllekultur
Boplads

Foto: Holger Agerskov.

Bopladsen Lunden ved Hove Lund
Ærtebøllefolket
Flinteredskaber

Læs om bopladsen Lunden

-3900
Bondestenalder Tidlig-neolitisk tid
Landbrug

Foto Georg Strong

Landbrug kommer til Danmark med folk sydfra

-3500
Bondestenalder
Tidlig neolitisk tid
-3500
BondestenalderTidlig neolitisk tid
Flindtøkser

Foto: Holger Agerskov

Ti slebne tyndnakkede flintøkser fundet på Maglehøjgårds jorde ved Sørup Rende nord for Smørumovre.
Læs mere her.

-3300
Bondestenalder
Gravhøje

Foto Holger Agerskov

Bavnehøj ved Smørumovre er et eksempel.

-3000
Bronzestedalder
Vandskels vejen

Datidens hovedvej fra Stevns, via Roskilde igennem Smørum til Nordkysten af Sjælland. Mange gravhøje ligger tæt ved Vandskels vejen.  Læs mere i  ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 15. Eller på nettet "Vandskels vejen"

-1800
Yngre bronzealder
Ormehøj - gravhøj

Ormehøj (gravhøj) på Smørum Golf – den eneste af 7, der er overlevet til i dag i det område.
Læs mere her

-1700
Ældre bronzealder
Religion

Foto Jens Henrik Jønsson, Kroppedal Museum

Spor af religion i Ledøje-Smørum – Skåltegn i sten fundet mange steder, f.eks. ved Hove Møllegård. Formentlig soldyrkelse eller frugtbarhedskult.

Læse mere her

-1200
Ældre bronzealder
Bronzeknive

Foto Kroppedal Museum

Bronzefremstilling af bl.a. knive lokalt i Smørum. Området omkring Kong Svends Høj indeholdt større samfund med flere end 30 gårde.
Læs mere her

-900
Yngre bronzealder
Veksøhjelmene

Foto fra Wikimedia Commons (Nationalmuseet Danmark)

Veksøhjelmene i bronze fra Brøns Mose – meget fornemme hjelme, som formentlig har været brugt ved religiøse ceremonier. 
Læse mere her

-500
Førromersk jernalder
Wendelhalsring

Foto: Kroppedal Museum

Wendelhalsring fundet i Smørumnedre på Alpemarken tilhørende Schæfergården. 

Læs mere her

530-1050
Germansk jernalder og Vikingetid
Rytterkær gravpladsen

Gravpladsen indeholdt mange grav og en masser fund i gravene.
Læs mere her
Læs udgravningsrapport her

1100-1350
Tidlig middelalder
Smørholm voldsted

Foto: Georg Strong

Smørholm voldsted er resterne af en middelalder borg, som har tilhørt Hvideslægten.
Læs mere her

1085
Tidlig middelalder
Smørumnedre
Smørumnedre

Smørumnedre omtales i kilderne. Læs om Smørumnedre.

1300-1660
Middelalder
Rompe landsby
Rompe landsby

Rompe landsby
eksisterer ikke mere. Blev ødelagt under Svenskekrigene og aldrig genopført.
Læs mere i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 55. Eller læs mere her 

 

1170
Tidlig middelalder
Smørum kirke

Foto: Georg Strong

Smørum kirke ligger ved Smørumovre. Kirken er bygget omkring 1170.
Læs mere her.

1225
Høj middelalder
Ledøje kirke

Kirken ligger i Ledøje og er opført omkring 1225. Den er opført af en stormand og formentlig fra  Hvideslægten. Kirken er en sjældenhed i Danmark, da den er i 2 etager. 

Læs mere i bogen ”Ledøje kirke” af Jens Jørgen Nygaard eller læs mere her.

1259
Højmiddelalder
Smørumovre
Smørumovre

Smørumovre omtales i kilderne. Læs om Smørumovre.

1282
Højmiddelalder
Ledøje
Ledøje

Ledøje omtales i kilderne. Læs om Ledøje.

1450
Senmiddelalder
Hove mølle

Foto: Lokalarkivet

Hove mølle anlægges ca. 1450.
Læs mere her.

1658
Renæssancen
Svenskeslaget

Foto: Georg Strong

Lokale bønder tager affære imod Svenskernes hærgen.
Læs mere her.

1643-1740
Nyere tid
Værebro mølle konflikten

Foto: Lokalarkivet

Konflikt mellem Værebro mølle og bønderne langs åen.
Læs mere i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 100.
Eller på nettet her.

1666
Nyere tid
Herregården Edelgave

Foto fra Wikimedia Commons

Herregården Edelgave bliver opført af Henrik Bielcke og hustru.
Læs mere i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 103 eller på nettet her 

1680
Nyere tid
Smørum kro
Smørum kro ca. 1910-25

Smørum kro i Smørumovre ophørte i 1992 som kro.
Læs mere her eller i Historisk Forenings Årsskrift 1992 ”Smørum kro – en kgl. Privilegeret kro” side 9.

1722
Nyere tid
Rytterskole i Ledøje

Foto: Lokalarkivet

Rytterskolen i Ledøje opføres fra 1722-1725. Læs mere i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 111. Eller læs i Historisk Forenings  Årsskrift 2000 side 31.

1737-1825
Nyere tid
Krogården i Ledøje
Krogården i Ledøje

Der har været en krogård i Ledøje. Læs mere om den i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 91.

1742/1860
Nyere tid
Smørumovre skole

Foto: Georg Strong

I Smørumovre har der været en skole helt til Centralskolen blev taget i brug i Smørumnedre i 1959. Læs mere her eller i Historisk Forenings Årsskrift 1994 ”Smørum gl. Skole” side 29.

1768
Nyere tid
Kvægpesten

Billedet er fra Sydafrika i 1896. Foto fra Wikimedia Commons.

Kvægpest er en alvorlig sygdom, som ofte tager livet af dyret.  Læs mere om kvægpesten i Smørum i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 111. Du kan også læse lidt om kvægpest.

1781
Nyere tid
Udskiftning af landbrugsjord

Foto: Georg Strong

Udskiftning af landbrugsjord - dvs. jordstykker samles i et jordlod, så jorden ikke er spredt over flere stykker. Desuden flyttes gårdene fra landsbyen og ud til den tilhørende mark.
Læs og udskiftningen i Ledøje-Smørum i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 109. Du kan læse generelt om udskiftningen.

1803
Nyere tid
Bonderevolten i Smørum

Bønderne i Smørum rejste sig i en revolte (oprør) i 1803. Det blev temmelig dramatisk. Læs om bonderevolten i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 120.

1834/1868
Nyere tid
Fattighus i Ledøje

Der oprettes et fattighus i Ledøje. Læs mere i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 124. Du kan også læse i Historisk Forenings Årsskrift 1995 ”Hospital, fattighus, kommunehus” side 34.

1800-tallet
Nyere tid
Færgefart Værebro å

Foto: Georg Strong

Billedet viser Værebro å ved Snyde Bro, hvor åen løber under Frederikssundsvej.

Der har været en slags færgefart over Værebro å ved Lunde Bro.  Læs mere i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 117. Du kan også læse mere i Historisk Forenings Årsskrift  2008 side 9.

1842-2006
Nyere tid
Ledøje-Smørum kommune
Ledøje-Smørum kommune

Indtil 1970 bestod kommunen af de 2 sognekommuner Ledøje og Smørum. De blev slået sammen til Ledøje-Smørum kommune i 1970. I 2007 blev Ledøje-Smørum kommune samlet med Ølstykke og Stenløse kommuner til Egedal kommune.

1862
Nyere tid
Ledøje mølle

Foto: Lokalarkivet

Ledøje mølle (findes ikke mere). Læs om Ledøje mølle.

1862
Nyere tid
Ledøje-Smørum skytteforening
Ledøje-Smørum skytteforening

Ledøje-Smørum Skytteforeningen oprette i 1862. Læs mere om foreningen i Historisk Forenings Årsskift 2012 "Ledøje-Smørum Skytteforening 150 år i 2012" side 13.

1865
Nyere tid
Fattighus i Smørum
Smørum fattighus

Foto: Lokalarkivet

Smørum fik et fattighus i 1865, som lå ved Smørum kirke på Kirkevangen. Læs om fattighuset i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 124. Eller i Historisk Forenings Årsskrift 1995 ”Hospital, fattighus, kommunehus” side 34.

1874
Nyere tid
Hove skole

Foto: xxx

Hove skole havde også børn var Nybølle.
Læs om Hove skole. Desuden i Historisk Forenings Årsskrift 2016 "Hove skole" side 50.

1884
Nyere tid
Smørum mølle

Foto: Lokalarkivet

Resterne af Smørum mølle kan stadig ses på Skebjergvej lige overfor Netto.
Læs om Smørum mølle.

1903
Nyere tid
Smørumovre vandværk
Smørumovre vandværk
Add Description Here
1904
Nyere tid
Ledøje Forsamlingshus
Ledøje forsamlingshus

Foto: Lokalarkivet

Læs om Ledøje Forsamlingshus. Se også Historisk Forenings Årsskrift 1991 "Ledøje Forsamlingshus 1904-1954" side 6.

1907
Nyere tid
Ledøje Vandværk

Læs om Ledøje Vandværk i Historisk Forenings Årsskrift 1997 "Kommunale og private vandværker" side 15.

1907/1925
Nyere tid
Smørumnedre Forskole

Foto: Lokalarkivet

Smørumnedre fik sin første forskole i 1904, men bygningen var af ringe kvalitet, så kommunen byggede en ny i 1925.  Læs om Smørumnedre Forskole.

1910-1969
Nyere tid
Smørumnedre vandværk
Smørumnedre vandværk

Læs om Smørumnedre Vandværk i Historisk Forenings medlemsblad 1988 side 4.

1911
Nyere tid
Smørum Fodboldklub

Smørum Fodbolklub stiftes i 1911. Læs om klubben i Historisk Forenings Årsskrift 2022 "Fodboldens historie i Ledøje-Smørum" side 39.

1916
Nyere tid
Brand i Smørumovre
Brand i Smørumovre

Der udbrød en stor brand i Smørumovre i 1916. Læs om den i bogen ”Glimt af Ledøje-Smørums tusindårige historie” side 125.

1924
Nyere tid
Ledøje skole
Ledøje skole opførelse

Ledøje skole opføres i 1924.

1952
Nyere tid
Cheminovas store forurening

Fabrikken Cheminova lå i nogle år i Måløv. Den forårsagede en voldsom forurening i lokalområdet. Læs om Cheminovas store forurening.

1959
Nyere tid
Centralskolen (Søagerskolen)

Centralskolen bliver taget i brug i 1959. Den bliver senere omdøbt til Søagerskolen. Læs om Søagerskolen.

1960'erne
Nyere tid
Smørumnedre udbygges
Smørumnedre udbygges

Smørumnedre udvides kraftig med salg af byggegrunde og den nuværende plan for området etableres.

 

1963
Nyere tid
LSSI oprettes
LSSI oprettes

Ledøje-Smørum Skytte- og Idrætsforening blev dannet i 1963.  Læs mere her.

1967
Nyere tid
Smørum Kraftvarmeværk
Smørum Kraftvarmeværk

Smørum Fjernvarmeværk oprettes i 1967 på Åkandehaven. Flytter til Skebjergvej 25 i 1996 og udbygges til et kraftvarmeværk.  Læs lidt om Smørum Kraftvarmeværk.

1970 cirka
Nyere tid
Ledøje - parcelhuse
Ledøje - parcelhuse

Udstykning af 60 grunde nord og øst for Ledøje til parcelhuse.

1972
Nyere tid
Boesagerskolen

Boesagerskolen kommer til i 1972. Læs om Boesagerskolen.

1972
Nyere tid
Historisk Forening

Ledøje-Smørum Historisk Forening bliver dannet i 1972. Du kan læse om foreningens første 25 år i Årsskrift 1997 side 21.

1972
Nyere tid
Sportshal
Sportshal

Sportshallen i Smørumnedre kommer til.

1973
Nyere
Ledøje-Smørums frihedskamp

Ledøje-Smørum kæmper for sin selvstændighed som kommune og vinder. Læs om "frihedskampen". Læs også i Historisk Forenings Årsskrift 2004 side 4.

1974
Nyere tid
Skoletandklinik
Skoletandklinik

I 1974 oprettes en skoletandklinik på Boesagerskolen.

1975
Nyere
Smørum Centret

Smørum Centret bliver indviet i 1975. Læs om Smørum Centret.

1977
Nyere tid
Balsmoseskolen

Balsmoseskolen i Smørumnedre kommer til. Læs om Balsmoseskolen.

1980'erne
Nyere tid
Stormosen bebygges
Stormosen bebygges

Boligkvarterne omkring Frugtvangen i Smørumnedre bygges på jordene i den tidligere Stormose.

1981
Nyere tid
Ledøje-Smørum rådhus

Det nye rådhus for Ledøje-Smørum tages i brug i 1981 i Smørumnedre.

1999
Nyere tid
Smørum Bibliotek
Smørum Bibliotek

Smørum Bibliotek indvies i 1999 i Smørumnedre. Du kan læse om Ledøje-Smørum kommunes biblioteksvæsen i Historisk Forenings Årsskrift 2003 side 14.

Opdateret 15-03-2024