Kategori: Ikke kategoriseret

Vi søger en ny kasserer

Vi søger en ny kasserer

Vores kasserer trækker sig tilbage ved generalforsamlingen i 2024.
Vi søger derfor en ny kasserer. Læs mere i denne folder.
Har du lyst til at være kasserer, eller kender du måske nogen, som gerne vil, så hører vi gerne fra dig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Ledøje-Smørum Historisk Forening

Opdateret 12-05-2023

Referat af generalforsamling 5.3.2022

Formanden, Finn Sølvbjerg Hansen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent
  Bent Ravn valgt med applaus.
 2. Bestyrelsens beretning
  Finn gennemgik ”corona-årets” ture og arrangementer, godt suppleret af Bent Thygesens power point med billeder. Finn fremhævede hjemmesiden, som er blevet rigtig god og kan anbefales, når man vil følge med i, hvad der sker i foreningen.
  Desuden fortalte Finn, at kommunen har startet et Hold hjernen frisk- projekt, hvor Finn har givet tilsagn om en vandretur rundt i Smørumnedre ved Inga Nielsen den 1. juni 22. Formanden nævnte
  også sine tanker om næste års rejse til det antikke Grækenland. Årets rejse går som bekendt til Sydengland. Finn forklarede, hvorfor prisen ikke kunne holdes under de foreslåede 10.000 kr. Bl.a. pga. entréudgifter på 1700 kr.
 3. Foreningens regnskab
  Niels Henrik Rank gennemgik regnskabet. Der har været lidt større udgifter i år, bl.a. pga. nogle lidt dyrere arrangementer. Det gav et underskud på godt 11.000 kr. Vi har pt. godt 300 medlemmer. Bog- og Museumskontoen har et underskud på godt 6000 kr. Bog og Årsskrift er de store poster. Men vi har også et pænt lager af bøger, der løbende kan sælges. Saldoen er nu på 230.000 kr.
 4. Regnskaberne blev i øvrigt godkendt af forsamlingen.
 1. Indkomne forslag
  Ingen.
 2. Budget og fastsættelse af kontingent
  Niels Henrik uddelte og gennemgik budgettet for 2022. Kontingentet fortsætter uændret. 225 for enkelt medlem og 325 for et par.
 3. Valg til bestyrelsen
  Man genvalgte Finn, Niels Henrik og Hans Bindslev.
 4. Valg af to suppleanter
  Hannah Rank blev genvalgt, og i stedet for Bent, der er trådt ind i bestyrelsen, blev Ingrid Bay valgt.
 5. Valg af to revisorer
  Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt.
 6. Revisorsuppleant
  Normann Frederiksen blev genvalgt.
 7. Kommende aktiviteter
  Line Ludvigsen gennemgik planen for resten af foråret. Planen fremgår af bagsiden på Smånyt 1, dog kommer der en ændring, idet foredraget om Krigssejlerne den 5.april bliver erstattet af et foredrag om Redningshelikopterne. Det foregår ude på Værløse Flyvestation. Ændringen vil blive annonceret på mail til medlemmerne og på hjemmesiden.
  Line fortalte også om planerne for henholdsvis Svenskeslaget den 22. maj og for vores 50 års jubilæum, der afholdes med en reception i Kulturhuset torsdag den 9 .juni kl. 16 – 18 og med et Åbent Hus-arrangement søndag den 12. juni kl. 13 – 16. Medlemmerne opfordredes til at skrive sig på sedlen på døren, hvis man kan hjælpe den 22.5.
 8. Eventuelt
  Svend Waltenburg foreslå, at man arrangerede en rigtig festmiddag til fejring af jubilæet.

Referent: Line

Opdateret 12-04-2022

Museer o.l. i lokalområdet

Hvad kan jeg finde af museer og lignende i lokalområdet for Ledøje-Smørum?

Oversigt (klik på navn for detaljer):
Museet i Smørum
Ballerup Museum
Skenkelsø Mølle Museum
Kroppedal Museum
Roskilde Museum
Møllehøj Jættestue
Stuehøj Jættestue
Hangar 2
Stenlændernes Spejdermuseum
Jonstrupsamlingen

 

Museet i Smørum

Smørum museum. Foto Georg Strong

Hvad kan ses:
Kirkerum, skolestue, stadsstue, køkken, udstillingsmontrer, mm.

Hjemmeside lshist.dk


Museet ligger på adressen:

Smørum Bygade 35
2765 Smørum
Smørumovre.

Åbent første søndag i måneden klokken 13:00-16:00, dog ikke i juli og på helligdage. Gratis adgang.

Museet drives af Ledøje-Smørum Historisk Forening.

Museet har til huse i lokaler sammen med Lokalhistorisk Arkiv.

Der er mindre udstillinger med effekter fra lokalområdet.


Ballerup museum

Ballerup museum. Foto Georg Strong

Hvad kan ses:
Udstillinger af Ballerups historie, storfyrstinde Olga, købmandsbutik, smedje (nogle gange arbejdende), museumshave.

Læs mere på hjemmesiden

www.ballerupmuseum.dk


Museet ligger i Pederstrup ved Ballerup på adressen:
Pederstrupvej 51-53
2750 Ballerup
Tlf. 44 97 11 13

Egnsmuseum for Ballerup kommune.

Gratis adgang.

Åbningstider:
Januar og februar
søndag kl. 11.00 – 15.00
Vi åbner igen på hverdage fra tirsdag den 1. marts.

Åbningstider:
Tirsdag – fredag  kl. 10.00 – 15.00
Søndag  kl. 11.00 – 15.00

Lukket mandag og lørdag.Skenkelsø Mølle

Skenkelsø Mølle. Foto Georg Strong

Hvad kan ses:
En fuldt funktionsdygtig vindmølle af hollænder-typen.
Mølledrift, landbrugsredskaber, håndværk og beklædning.

Læs mere på hjemmesiden:
http://egedalarkiverogmuseum.dk/index.php/olstykke/skenkelso-molle-museum
Museet ligger på adressen:

Maglehøjvej 42
3650 Ølstykke

Åbningstider:

Tirsdage 9:00-12:00
Torsdage 9:00-14:00
Den første lørdag i måneden i sommerhalvåret 10:00-14:00

Gratis adgang


Kroppedal Museum

Kroppedal Museum. Foto Georg Strong

Hvad kan ses:
Vikingeliv, vikingebro, Ole Rømers arbejde (astronomi mm.)

Kroppedal Museums hjemmeside:
https://kroppedal.dk/


Museet ligger på adressen:

Kroppedals Allé 3
2630 Taastrup
Tlf. 44 30 30 00

Åbningstider:
Tirsdag-søndag 12:00-16:00
Mandag lukket

Børn og unge under 18 år:
Gratis adgang
Over 18 år:
Entre – se hjemmeside for pris


Roskilde Museum

Roskilde Museum. Foto Georg Strong

Hvad kan ses:
Arkæologiske fund og genstande fra Roskilde-egnen samt Roskilde by kulturhistorie.

Roskilde Museums hjemmeside:
https://roskildemuseum.dk/

I Roskilde ligger en række museer.
Du kan se mere om dem her – museer i RoskildeMuseet ligger på adressen:

Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde

Tlf. 46 31 65 29

Åbningstider:

Tirsdag-Søndag: 10:00-16:00
Mandag i vinterferien (uge 8): 10:00-16:00
Uge 42: Mandag-søndag: 10:00-16:00
24.12. – 1.1.: Lukket

Børn og unge 0-17 år: Gratis
Voksne:
Entre – se hjemmeside for pris


Møllehøj Jættestue

Møllehøj Jættestue. Foto Georg Strong

Hvad kan ses:
En velbevaret og restaureret jættestue.
Læs mere om Møllehøj JættestueJættestuen ligger på adressen:

Møllehøjvej 6
3600 Frederikssund

Der er fri og gratis adgang til jættestuen.

Bemærk, parkering lige ved jættestuen er meget problematisk.

Medbring en god lygte, da der ikke er lys i jættestuen. Praktisk tøj er en god ide, da man skal kravle ind.


Hangar 2, Værløse flyveplads

Hangar 2, Værløse. Foto Georg Strong

Hvad kan ses:
Historiske flyvemaskiner fra det Danske luftvåben. Mange med tilknytning til Værløse flyveplads. Fly der restaureres.

Hangar 2’s hjemmeside:
https://historiskhangar.dk/Hangar 2 ligger på adressen:

Helikoptervej 2
3500 Værløse

Kontakt:
Tlf. 29273629 for besøg

Formand Leif Richardsen
Tlf 29 72 13 80

Åbningstider:
Tirsdag 9:00-14:30 og 19:00-21:00
Lørdag 13:00-16:00
Tjek hjemmeside for aktuelle åbningstider

Entre:
Se hjemmeside


Stenlændernes Spejdermuseum

Der vises skiftende udstillinger om livet som spejder.

Stenlændernes Museums hjemmeside:
spejderstaven.dk

Museet ligger på adressen:

Spejdergården Maglevad

Dam Holme 4

3660 Stenløse

Besøg

Stenlændernes Spejdermuseum har generelt åbent, når der er større offentlige arrangementer på Spejdergården Maglevad.

Der ud over holder vi efter aftale arrangementer for alle aldersgrupper af spejdere og ikke-spejdere. Du kan lave en aftale med os ved at skrive til  spejdermuseet@stenlanderne.dk


Jonstrupsamlingen

Jonstrupsamlingen er museum for dansk læreruddannelse 1790-1990 og omfatter en permanent udstilling om uddannelsens rammer og indhold, om den tilknyttede øvelsesskole og om kostskole-livet på seminariet. Samlingens genstande og kildemateriale belyser dels læreruddannelsen i Danmark generelt, dels Jonstrup seminariums 200 år gamle historie.

Jonstrupsamlingens hjemmeside:

http://jonstrupsamlingen.dk/


Jonstrupsamlingen

ligger på
Jonstrupvej 288,

indgang E
3500 Værløse.

Tlf. 21 68 80 73

Åbningstider er forskellige.
Tjek på deres hjemmeside for de aktuelle åbningstider.

Stuehøj Jættestue

Stuehøj Jættestue Ølstykke. Foto Georg Strong
Stuehøj Jættestue – inde i. Foto Georg Strong

Hvad kan ses?
En velbevaret og restaureret jættestue.
Læs mere om Stuehøj Jættestue.

Jættestuen Stuehøj ligger på adressen:
Bøgevej 23,
3650 Ølstykke

Der er fri og gratis adgang til jættestuen. Den er åben døgnet rundt.
Jættestuen ligger i en lille park. Det er muligt at parkere på Bøgevej eller Ahornvej. Fra Ølstykke station er ca. 1,5 km. at gå.

Medbring en god lygte, da der ikke er lys i jættestuen. Praktisk tøj er en god ide, da man skal kravle ind.


Opdateret 24-06-2022

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén