Kategori: Udflugt

Sommertur til Stevnsfortet 2024 – reportage

Af Georg Strong

Historisk Forening besøgte på sin sommertur 12. maj 2024 Stevnsfortet og Højerup gl. kirke på Stevns.

Turen startede fra Smørum Kulturhus i bus med chauffør Kaj Clausen ved rattet.

Klar til afgang fra Smørum Kulturhus – sommertur 2024

På turen ned til Stevnsfortet blev det flotte Sjællandske landskab nydt med gule rapsmarker, vindmøller, romantiske huse, osv.
Vel fremme ved Stevnsfortet blev de 37 deltagere delt i 2 hold og de fik hver sin guide. Hold 1 fik en højtråbende guide med majortitel fra hæren. Hold 2 (som jeg var med på) fik en knap så råbende guide, som havde været teknisk chef på Stevnsfortet og med en fortid i søværnet. Holdene blev sendt af sted med 15 minutters mellemrum, så vi ikke gik i vejen for hinanden.
Stevnsfortet blev taget i brug i 1953 under den kolde krig. Det blev taget ud af brug i 2000. I dag er det museum og fungere ikke som militærinstallation mere. Den tilhørende kaserne er i dag ungdomsfængsel.

Første del af rundturen foregik på terrænet ovenpå fortet. Her så vi køretøjer til kommandostyring og facilitering af misilsystemerne. Desuden så vi Hawk-misiler, der var placeret rundt i området. Der var også kanoner til beskydning af fjendtlige skibe i farvandet ud for fortet. Kanonerne var fra tidligere krigsskibe, f.eks. fra lommeslagskibet Gneisenau (Tysk krigsskib fra 2. verdenskrig). Vi var inde i sådan en kanon.
Efter vi var kommet rundt i området, gik turen ned i selve det underjordiske fort. Det er sprængt ind i kalklagene 18-20 meter under overfladen. Der var en lang trappe, som vi gik ned ad, for at komme ned i fortet. Der var et væld af lange gange hernede. Der var også køligt (ca. 10 grader), så en ekstra trøje var på sin plads.
Vi fik set kontorerne, opholdsrum, generatorrum, overvågningsrum (af Danske farvande), ammunitionsrum (granater), m.fl. Vi fik også en tur ud på stranden ved fortet ad en hemmelig dør (?). Meget flot sted med blåt vand, hvide kalkklipper og masser af solskin. I gangene fandtes også grotte-edderkopper – en Dansk edderkoppetype som har en pæn størrelse. Du kan læse om edderkoppen her.
Vil du læse om Stevnsfortet er her nogle link: Wikipedia Stevnsfortet, Danmark under den kolde krig – Stevnsfortet, og Stevnsfortets hjemmeside – Stevnsfortet.
Så gik turen tilbage til overflade og solskinnet. Tiden var ved at nå busafgang, men nogle stykker af os, nåede at se 2 bisonokser, som gik i en indhegning ved fortet.
Så kørte bussen os til Højerup, hvor frokosten blev indtaget på Traktørstedet Højeruplund Stevns Klint. En dejlig buffet i øvrigt.
Efter frokosten kunne vi på ejen hånd gå rundt i området. Blandt andet kunne vi se den berømte Højerup gl. kirke, hvor koret styrtede i havet i 1928. Kirken ligger med en fantastisk udsigt over Østersøen. Den lille kirke indeholder blandt andet nogle flotte kalkmalerier. Læs om kirken her.

Ved kirken er også en mindelund for kendte Danskere – f.eks. Absalon, Scavenius, Martin A. Hansen, m.fl. Læs om Højeruplund mindelund her.
Nogle af os gik en tur ad Trampestien til Stevns fyr (små 2 km) og nød den flotte udsigt fra fyrtårnet. Vi kunne f.eks. se Sverige, Øresundsbroen, Møns Klient, Stevns Kridtbrud. Læs om Stevns fyr her.
Så der var rig mulighed for at opleve og se spændende ting ved Højerup.
Efter at have nydt solen og lidt at drikke, kørte bussen os tilbage til Smørum Kulturhus, som vi nåede før tidsplanen.

En dejlig tur var slut og med perfekt vejr til udflugt.

Se billeder fra turen nedenstående:

Opdateret 14-05-2024Historien set fra Cyklen 1

Smørumovre – Edelgave – Hove Overdrev – Hove – Smørumovre

Af Georg Strong

Cykling er sundt. Men det er også nemt at gøre et holdt og se på omgivelserne. Så hop på cyklen og prøv at opleve lidt af lokalhistorien fra cyklen. I denne artikel fortælles lidt om, hvad du kan se på turen i trekanten – Smørumovre, Nybølle, Hove, Smørumovre.

Turen er på ca. 11 km.

Kort over turen:

Kort fra © OpenStreetMap vilkår

Start ved Smørum kirke ①, der ligger på Kirkevangen 4, 2765 Smørum. Der er parkeringsplads ved kirken, hvis du kommer i bil medbringende din cykel. På den videre tur er parkering af bil meget begrænset.
Kirken er fra cirka 1170. Hvem der har opført kirken vides ikke med sikkerhed. Gå eventuelt en tur på kirkegården. Den er delt i 2 – den gamle i traditionelt udtryk og den nye afdeling, som er udlagt med et naturudtryk.

Hvis der er åbent til kirken, så er den et besøg værd. Der er nogle flotte kalkmalerier. Hvis du går op ved alteret med ansigtet vendt ud i kirken og kigger op, vil du se et ret specielt kalkmaleri.

Smørum kirke – sydsiden. Foto: Georg Strong

Så går det videre på cyklen mod Smørumovre (til venstre når du kommer ud fra kirkegården). Drej til højre oppe ved T-krydset ad Smørum Bygade. Efter kort tid kommer på højre hånd et gult hus, der ligger vinkelret på vejen. Det er Smørum gamle Skole ②. Skolen blev bygget for foranledning af Frederik Tutein – godsejer på Edelgave. Den stod færdig i 1860. Ledøje-Smørum kommune har også brugt bygningen til kommunekontor og møder. Fra 1959 ophørte den helt med at være skole. I dag er der lokalarkiv og museum i bygningen, som Egedal kommune ejer.
Lige efter skolen ligger Smørumovres gadekær. Dernæst kommer det gamle kro-hus ③ (skilt på huset), som går tilbage til 1680. Der har også været købmand i bygningen. Kroen ophørte i 1992 og er i dag i privat bolig.

Bygningen hvor Smørum kro var. Foto: Georg Strong

Skråt overfor kro-huset i nummer 28 lå smedjen ④ i gamle dage. Længere nede af gaden kommer et stort rødt hus ⑤. Der har været købmand førhen. Der går også en sti til Veksø (over markerne) lige her.
Bemærk i øvrigt hvor landsbyagtig Smørumovre stadig er.

Vi fortsætter og ved krydset holder vi til venstre og kører af Edelgavevej. Hvis du kører om sommeren, så bemærk duften af marker og landbrug.
Efter lidt tid kommer vi til Edelgave Huse ⑥. Det er en spredt bebyggelse, som er opstået i tilknytning til Edelgave Gods. Lige inden vi når til den lille bro ⑦ over Grønsø å, er der en række huse, som er tidligere landarbejderboliger fra slutningen af 1800-tallet. De tilhørte Edelgave Gods. Broen ser måske ikke ud af så meget, men inden i betonen er faktisk en gammel vejstenskiste af groft hugget granit. Grønsø å har i øvrigt forsynet Edelgave Gods med vandkraft for år tilbage. Rester af mølledam kan ses vest for vejen (til højre).

Indkørsel til Edelgave Gods ⑧ kommer til højre lige efter broen. Der er ikke offentlig adgang til godset! Men du kan kaste et kig indad ad alléen til godset. Edelgave Gods bygninger er fra 1782, hvor de blev opført efter en brand på godset, som går tilbage til 1600-talet.
Vi kører lidt videre og kort efter kommer en grusvej på venstre hånd. Den skal vi et smut nedad. Kør cirka 200 meget. På venstre side kommer voldstedet Smørholm ⑨.

Smørholm Voldsted tæt ved Edelgve Gods. Foto: Georg Strong

Da der er opdyrket jord omkring, kan du ikke altid komme helt ind til stedet. Der står en infotavle inde ved anlægget. Det er resterne af en middelalderlig storgård. Anlægget er 120 x 70 meter. Storgården har f.eks. været i den kendte middelalderslægt Hvides eje.

Kør tilbage af grusvejen til Edelgavevej. Fortsæt til venstre og nyd den flotte allé ⑩ af træer. Men vær meget opmærksom på biler, da vejen er smal og der er meget dårlig oversigt på vejen. Gør holdt på toppen af bakken og gå ind og se Gyngehøj ⑪.

Gyngehøj tæt ved Edelgave. Foto: Georg Strong

Her er en flot udsigt over området og til Edelgave, men også mange træer, der spærrer for udsigten. Gravhøjen er 28 meter bred og 4 meter høj og stammer fra bronzealderen. Den blev i 1800-tallet omdannet til et haveanlæg. Der er en infotavle ved gravhøjen, der viser lidt om stedet.

Fortsæt videre af alléen. Markerne til højre var blandt andet skueplads for nedkastninger ⑫ af forsyninger til de Danske modstandsfolk under anden verdenskrig. I nattens mørke var modstandsfolkene parate til at modtage. De tændte svage lys på marken, så flyveren kunne finde dem. Pludselig er flyveren der, og kaster tingene ud i faldskærme. Modstandsfolkene må meget hurtigt bjærge tingene og køre væk straks, inden Tyskerne opdagede noget.

Kør videre af Edelgavevej. Efter kort tid kommer Overdrevsvej og der drejes til højre. Bemærk drivhusene ⑬ på venstre side af vejen. Der har været adskillige gartnerier i Ledøje-Smørum før hen. Nu er der ikke ret mange tilbage. Der begynder komme træer, medens der køres ad Overdrevsvej i Hove Overdrev. Bemærk undervejs stråtækte huse undervejs. På et tidspunkt kommer et skilt på venstre side af vejen, der viser vej til Put and Take fiskeri – Hove Fiskepark. Den er oprettet i en tidligere kalkgrav. Den blev lukket og fiskeparken blev startet i 1975. Der er en bid vej ned til stedet.
Fortsæt af Overdrevsvej. Efter kort tid forlades Hove Overdrev og det er åbent terræn. Der kommer en bænk på højre side af vejen. Gør holdt der. Kig mod venstre, hvor Hove senderen ⑭ knejser på marken.

Hove senderen. Foto: Georg Strong

Den 318 meter høje sendemast er opført i 1987 i forbindelse med etablering af et sendenet for TV2. Anvendes til TV signal, radio og andet. Nyd også den flotte udsigt og markerne.

Fortsæt af Overdrevsvej mod Hove. Når du kommer til Hove, så drej til venstre ad Hove Gadekærsvej (blind vej). Oplev gadekær ⑮ og husene i dette idylliske miljø, der bringer tankerne tilbage i tiden. Hove landsby kendes helt tilbage til 1200-tallet.

Kør samme vej tilbage og kryds Overdrevsvejen og fortsæt af Hove Bygade. På højre side kommer hurtigt Buehøjgård, som er en fin møbelforretning. Tilbage i middelalderen havde biskop Absalon en gård lige her omkring. Men den findes ikke mere. Skråt over for Buehøjgård ligger et hus (nr. 7). Her lå Hoves købmandshandel ⑯ og der var også benzintank knyttet til. Straks efter til højre ligger en gravhøj inde i en privat have. Det er Buehøj. Ifølge et savn skal Kong Bue ligge begravet her. Men bronzealder gravhøjen er aldrig blevet udgravet, så der vides faktisk ikke ret meget om den. Desværre er det svært at se gravhøjen ude fra vejen. Lige efter kommer en sidevej Nonnemosen. Gør holdt ved vejkrydset. Der er også en bænk og en infostander.  Lige til venstre for vejen Nonnemosen ligger Hove Langdysse ⑰.

Hove Langdysse. Foto: Georg Strong

Man kan komme ind til den fra Lundevej (fortsættelsen af Hove Bygade), hvor der lige efter krydset er en låge. Der er også en infotavle. Langdyssen er 90 meter lang, så det er en af Sjællands største.

Fortsæt af Nonnemosen (sidevejen til Hove Bygade til højre). Nyd at der er cykelsti og det flotte landskab.  Efter nogle sving køres over en lille å. Det er Grønsø å, som du så ved Edelgave. Åen har sit udspring i Ballerup bag Pederstrup og løber ud i Værebro å ikke ret langt fra, hvor du er nu. På den videre tur på Nonnemosevej læg da mærke til de store 400 KV ledninger i de store master ⑱.

Højspændingsledning i master ved Nonnemosevej. Foto: Georg Strong

De går frem til den store transformerstation i Hove. Højspændingsledninger bliver der stadig færre og færre af (bliver lagt i jorden), så pludselig er de måske historie. Lige før Smørumovre ligger Smørum præstegård til venstre. Den er ny. Førhen var præstegården i Ledøje, men den blev opgivet i 1980 (ny blev bygget i Ledøje). Men før præstegården i Ledøje dannede rammen om præstens bolig, lå en præstegård i Smørumovre. Formentlig der hvor Norskekrogen (ligger oppe bag gadekæret i Smørumovre) er i dag. Så på den måde er præstegården vendt tilbage til Smørumovre.

Drej til venstre i krydset og kør op igennem Smørumovre. Læg mærke til, at der fortsat ligger gårde inden i Smørumovre by.  Ved Smørum Bygade nr. 11 (venstre side af vejen) var i gamle dage en koldbager. Karoline hed hun, som fik brød fra Ballerup og havde udsalg af brød her. Smørumovre kan også følges tilbage til middelalderen (1200-tallet). Men hele området omkring Smørum har været befolket meget længere tilbage. Der har været mange gravhøje og nogle er stadig tilbage. Fra Smørum kirke kan ses 4 (Maglehøj, Ørkenhøj, Bavnehøj og Kong Svends høj). Vi fortsætter op ad bakken og drejer til venstre ved kirken af Kirkevangen. Ved kirkemuren lå i gamle dage fattighuset, men det er for længst revet ned.

Mindetavle for befrielsen 5. maj. Foto: Georg Strong

Her slutter den lille tur om Historien set fra cyklen.

Hvis du gerne vil vide lidt mere, så er nedenstående en række links til mere information om nogle af de steder, du har besøgt på din tur.

Smørum kirke:  https://ls-kirker.dk/page/9357/sm%C3%B8rum-kirke

Smørum gamle Skole:   https://www.lshist.dk/2023/05/05/smoerum-gamle-skole/

Smørum kro:  http://www.egedalleksikon.dk/index.php/Sm%C3%B8rum_Kro

Edelgave gods:  https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/edelgave

Smørhold voldsted:   https://www.kroneborg.dk/284/sm%C3%B8rholm-voldsted

Gyngehøj:  http://egedalleksikon.dk/index.php/Gyngeh%C3%B8j

Nedkastning 2. verdenskrig: https://www.lshist.dk/wp-content/uploads/2023/07/Saernummer_Ledoeje-Smoerum_Historisk_forening_05051985.pdf

Hove landsby:  http://egedalleksikon.dk/index.php/Hove

Lidt flere billeder (taget af Georg Strong) fra turen:

Opdateret 14-08-2023

Sommertur 14. maj 2023 – billeder

Af Georg

Traditionen tro mødtes deltagerne ved Smørum Kultur til årets sommertur søndag den 14. maj 2023 med afgang kl. 8:15.
Det havde regnet om natten og der var en del skyer og knap så varmt. Så stor spænding om vejrudsigtens forudsigelse om fint vejr senere på dagen ville holde.  Men til alt held klarede det op i løbet af dagen og da vi nåede frem til Glænø, skinnede solen flot og varmt. Vor chauffør Kaj var lidt nervøs for Glænø, da vejen der var meget smal og der øjnes ingen vendemuligheder. Han havde ikke lyst til at bakke tilbage. Men heldet var med os. Ved en indkørsel til en gård, var der god plads at vende og holde pause med kaffe og frøsnappere.

Men de små veje på Glænø forsinkede os lidt, så vi nåede lige akkurat at komme frem til Høve Valgmenighedskirke. Her stod præsten Nikolai Wessel klar til at modtage os. Vi deltog så i gudstjenesten med 7 sange (som vist ikke var så kendte af os, så det gjorde noget). Der blev også mulighed for at gå til nadver, for dem der ønskede det. Efter gudstjenesten gav menigheden kaffe og småkager. Dernæst fortalte en meget engageret Nikolai Wessel om valgmenigheden (hvordan det begreb opstod) og kirken. Høve Valgmenighedskirke er bygget ved hjælp af frivillige donationer og arbejdskraft i 1880. Freskoen i kirkerummet er af Niels Skovgaard. Han er bror til Joakim Skovgaard, som har lavet udsmykningen i Viborg domkirke. En valgmenighed er stadig en del af folkekirken, men er selvstændig på en række punkter. F.eks. betaler de selv for præsten og behøver ikke være boende i det sogn, som kirken ligger. De deler prosti og biskop med de øvrige præster i området.

Lettere forsinket begav vi os til Skælskør og fandt efter lidt søgen et sted til bussen og gik så til restaurant Kok25. Her fik vi en dejlig kold øl (eller sodavand), da det var blevet varmt. Dertil en fin frokost med fiskefilet, fiskefrikadelle, mørbrad og til slut ost.

Så gik turen fra Skælskør igennem det smukke Sydsjællandske landskab til Holsteinborg. Det sidste stykke vej af en snoede vej med mange vejtræer. Meget flot, men chauffør Kaj kom på arbejdet med rattet, da det gik til venstre og så til højre hele tiden og farten måtte ned. Men vi nåede frem til Holsteinborg. Her blev vi taget imod af guide Ole (så vidt jeg husker). Han vidste en masse om Holsteinborg og kunne en masse historie om de forskellige personer, som har ejet og beboet stedet. Det er især Trolle-familien og Holstein-familien, som har sat sit præg på Holsteinborg. H.C.Andersen kom igennem 20 år på godset og har skrevet mange af sine eventyr der. Det skal måske nævnes, at den første sparekassen i Danmark, blev startet af en ejer af Holsteinborg.

Efter en lille væske-forfriskning ved bussen, kørte chauffør Kaj os tilbage til Smørum, hvor vi blev sat af kl. 18:35.
Endnu en skøn sommertur var slut.
En stor tak til arrangementsudvalget for en dejlig tur.

Billeder fra turen:

  • H.C.Andersens stue på Holsteinborg

Opdateret 16-05-2023

Sommertur 2022 – lidt billeder

Af Georg Strong

Historisk Forenings sommertur 2022 til Egholm Museum og Slot samt Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Søndag morgen den 19. juni 2022 klokken 8:00 begav en større gruppe af Historisk Forenings medlemmer sig på den årlige sommertur.
Humøret var godt, men regnen silede ned, så det var godt, at der var tøjvejr i bussen, kørt helt efter traditionen af Kaj.

Vel fremme ved Egholm Museum blev – traditionen tro – indtaget frøsnapper, kaffe/the og en øjenåbner og afsunget en af formandens mange skålsange. I luften hang en Dragen jetjager. Så var temaet ligesom sat.

Leder af Egholm Museum Rikke Falck bød velkommen og fortalte om museets historie, og hvad det kan byde på. Det er startet af Rikkes far Ole Falck, som har samlet på våben i mange år. Vi blev delt op i 2 hold, med hver sin rundviser. F. eks. blev der vist ned i ruinen af det første Egholm fra 1240. Der var ganske mørkt, men meget spændende. Du kan læse lidt om Egholm Slot her.

Bevaret rum fra det første Egholm fra 1240, og blev udgravet i 1960’erne. Rresterne blev fundet nede i jorden lige udenfor slottet

Efter turen nede i jorden til det første Egholm (slot), fik vi lov at se nogle af rummene inde på selve slottet, da det regnede en del. Der er ingen billeder herfra, da det er private lokaler. Falck familien vil gerne selv styre, hvad der bringes af billeder på nettet fra deres hjem. Hvilket er meget forståeligt. Men Rikke Falck fortalte levende om ruin og slot.

Medens det ene hold så ruinen af det første Egholm, var det andet hold inde på Egholm Museum. Museet indeholder en fantastisk samling af våben og ting fra 2. Verdenskrig samt våben og ting til og fra jagt. Mange af udstillingerne er levendegjort i tableauer opsat i en gade med disse.

Egholm Museum – gade med forretninger og stuer m.m., der illustrerer forhold under besættelse 1940-45

F.eks. var også lavet denne opstilling, som fortæller om Tyskernes invasion af Danmark 9. april 1940 ved grænsen i Sønderjylland:

9. april 1940 ved grænsen til Tyskland i Sønderjylland

Se flere billeder fra museet:

Andre indtryk fra Egholm:

Ved 12-tiden forlod vi så Egholm Slot, og bussen kørte mod Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Det blev en tour de force igennem Sjælland, da bussen flere gange ikke kunne køre den planlagte vej på grund af spærret vej og for lave broer. Undervejs så vi blandt andet valmue-marker.

Til sidst lykkedes det, at nå frem til Kudskehuset men godt forsinket, hvor vi spiste frokost.

Vi fik Kudskens platte, og efter at have stillet vores sult, kørte bussen det sidste stykke til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Fra parkeringspladsen blev vi kørt i sporvogn ind til selve Sporvejsmuseet.

Vi blev kørte ind til museet i 2 hold. I ventetiden på hold 2 kiggede jeg lidt rundt.

Hvert hold fik sin egen guide, også gik turen ellers rundt imellem sporvogne, busser, osv. Her lidt højdepunkter fra museet (flere billeder længere nede):

En dobbeltdækker sporvogn (fra den hvide remisse).

En hestetrukken sporvogn
En snekost til at montere foran en sporvogn – har været brugt på museet
Museet har også en del busser – også af nyere dato
Hestetrukne busser
Værksted hvor sporvogne m.m. restaureres – mit holds guide ses til højre. En meget vidende herre om museets ting.

Der blev selvfølgelig fortalt en masse detaljer om sporvogne og busser samt sjove historier.

Lidt flere billeder fra Sporvejsmuseet:

Så var det ved at være slut på besøget. Mange nåede lige at få et is, medens vi ventede på sporvognen, der skulle køres os til parkeringspladsen. Og så kom den:

Sporvogn til parkeringsplads

Vi kunne vende næsen hjemad, men gjorde dog et pitstop ved Risø, for en lille forfriskning.

Pitstop ved Risø


Formanden gav de sidste nyheder fra foreningen i strålende solskin, og så hjem til Smørum kulturhus, hvor vi var cirka kl. 18:30.

En herlig sommertur – på trods af vejret – var slut.

Opdateret 21-06-2022

Tur til Oplevelsescenter Nyvang 20. juni 2021

Af Georg Strong

En gruppe fra Ledøje-Smørum Historisk Forening drog søndag den 20. juni 2021 på en tur til Oplevelsescenter Nyvang (tidligere Andelsbyen Nyvang) med bus. Den årlige sommertur. Turen startede fra Smørum Kulturhus, og bussen kørte af de mindre veje via Frederikssund over den gamle bro (Kronprins Frederiks Bro) og sydpå, hvor der blev holdt pause ved Munkholm broen. Her blev indtaget de kendte frøsnappere fra Smørum bager og indtaget kaffe. Herefter gik turen til Nyvang.

Her blev vi delt i 2 hold, med hver sin rundviser. Så gik det ellers rundt på det store areal med besøg i mange forskellige huse. Der blev holdt frokost i Madame Blå med dejlig smørrebrød. Bagefter kunne vi gå på egen hånd rundt.

Jeg har lavet en billedserie, der viser noget af det, vi så. Så vil du genopfriske turen, eller bare se hvad det var, vi besøgte, så har du muligheden her.

Kort over Nyvang kan ses herunder. Der er numre på, som også er angivet på billederne.

Har du lyst til at besøge Oplevelsescenter Nyvang på egen hånd, kan du læse mere på deres hjemmeside Oplevelsescenter Nyvang.

Opdateret 25-06-2021

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén