Kategori: QR-koder-salen

Arkæologi

Salen – Arkæologi

Af Line Ludvigsen

I salen ses en fin arkæologisk samling, der vidner om, at der siden stenalderen har boet mennesker i Ledøje-Smørum. Det har været et godt sted at bo, for det livsvigtige vand sørgede bl.a. Værebro Å for. Åen har været væsentlig bredere før i tiden. Jorden har været frugtbar, så da man begyndte at dyrke jorden, har den givet et fint udbytte. Mange af redskaberne er kommet frem, når landmændene har pløjet jorden, og mange elever er kommet med disse redskaber til skolen, for at læreren kunne fortælle om dem. Der er bl.a. fundet skrabere, flækker, pilespidser, knive og økser af flint. Det spændende er, at formen på knive, økser og pilespidser stort set ikke har ændret sig siden, en moderne kniv har stort set stadig samme form. I skab nummer to fra venstre ses en fin lille oversigt over de forskellige pilespidsers datering. Der er også fundet enkelte redskaber af dyreknogler og ben. Også de mange bronzealdergravhøje, der ligger spredt rundt om i landskabet, vidner om stor beboelse og dermed gravlæggelser. Også en stenalder langdysse i Hove viser, at der har stenalderfolket gravlagt sine døde.

Der er gjort virkelige store fund i omegnen, fund, som er udstillet på Nationalmuseet. Det er bl.a. et stort bronzealderfund nord for Smørumovre i en dal. Tæt ved det samme område er der fundet 10 meget fint slebne flintøkser, pragtøkser, der har været ofret her. Se evt. mere herom på tavlen ved siden af vinduet.

I de samme skabe er der udstillet kakler, som er kommet frem ved renovering af en gård i Ledøje. Disse kakler kan godt stamme tilbage fra 1600 – 1700-tallet.  De vidner om, at området har været et rigt område, hvilket navnet Smørum også vidner om. Enten betyder det stedet man lavede smør eller bostederne mellem småvandene. I skabet finder man også nogle stykker tørv og et par tørvebrikker fremstillet under besættelsen på Buehøjgård. Endvidere ses to stykker myremalm, såkaldt Bondejern.

I det sidste skab ses en fin samling af emaljeret køkkentøj. Glud & Marstrand begyndte deres produktion af emaljeret køkkentøj, bl.a. Madam Blå, i slutningen af 1800-tallet, og det blev meget populært til et pænt stykke op i 1900-tallet. Senere blev køkkentøjet brugt som pyntegenstande, fx en kaffekande sat med blomster i.

Opdateret 03-06-2022

Byhornene

Salen – Byhornene

Af Line Ludvigsen

I skabet lige indenfor i salen ses en samling af byhorn fra Nybølle, Hove, Smørumnedre, Ledøje og Smørumovre. Byhornet blev brugt af oldermanden i landsbyen, når han kaldte sammen til bystævne. Gerne på et centralt sted, fx ved gadekæret. Hornet var et fint forarbejdet kohorn, og gerne med oldermandens navnetræk og årstal indridset. De er formentlig mellem 150 og 200 år gamle.

Opdateret 03-06-2022

Sognerådet

Salen – Sognerådet

Af Line Ludvigsen

På væggen hænger et stort maleri af Sognerådet i 1917 med bl.a. Jens Smørum (1891-1976), der senere blev indenrigs- og landbrugsminister. Billedet er malet af Carl Meyer (1871 – 1938). Der ses kun en enkel kvinde på maleriet – hun er kommunesekretær!

Opdateret 03-06-2022

Udstillingsskabene

Salen – Udstillingsskabene

Indholdet i skabene er udskiftet og ny tekst er endnu ikke klar. Men kort fortalt rummer skabet til venstre dåser, f.eks. fra Irma men også andre. Skabet i midten viser personlig pleje ting, f.eks. Carmen Curlers på øverste hylde. I skabet til venstre ses billede fremvisere. Her skal fremhæves den nederste hylde, hvor der er en såkaldt Laterna Magica. Der sætte glasplader ind i den med billeder på, som bliver projekteret op på et lærred. En lille historiebog medfølger, så der kan læses historier til billederne.

Der vil snarest muligt komme en mere udførlig tekst til skabene.

Opdateret 05-03-2023

Nedenstående er ikke længere gældende!

Af Line Ludvigsen

I montrerne langs væggen øverst i salen ses forskellige og skiftende udstillinger. I dags ses i det første skab fra venstre en lang række genstande, som Jens Jørgen Nygaard havde gemt fra sin tid som borgmester. De har været anvendt som gaver fra Ledøje-Smørum Kommune til runde fødselsdage, jubilæer, gæster o.l. Der er fx en vase formet som en birkestamme og en figur af Ledøje-Smørum-pigen, lavet af Vivi Rishede, en kuglepen med kommunens navn, et byvåben-skilt og et armbåndsur med inskriptionen ”Tak for tiden”, der blev givet til de ansatte det sidste år inden kommunesammenlægningen.

I et andet skab ses udstillet genstande brugt til personlig pleje lige fra papillotter til Carmen Curlers, fra ragekniven til en af de tidlige barbermaskiner, eller fx et krøllejern fra 1800-tallet til mandens skæg! Man kan også se en natpotte og kanden fra et servantestel, samt et emaljeret barberfad.

På væggen ved siden af montrerne og over pulten hænger skolens gamle urværk.

Opdateret 03-06-2022

Kromaleriet

Salen – Kromaleriet

Af Line Ludvigsen

På endevæggen ses et af de mange malerier, der stammer fra væggene i Smørum Kro.

En maler, Poul Larsen, kom forbi en gang i 1970’erne og tilbød at dekorere væggene i kroen med scener fra områdets historie. Motiverne fandt han ved at læse J.P. Jørgensens bog om Ledøje og Smørum Sogne. Senere da kroen var lukket i 1992 (kroen stammede helt tilbage fra 1680), fik Historisk Forening overdraget malerierne. Ét af dem er blevet renset og restaureret og spændt på en ramme, så man kan se det i salen her. Det forestiller episoden, hvor Smørums bønder overfaldt og dræbte ti svenske soldater, der havde slået sig ned på egnen under svenskernes belejring af København i 1658-59. De var godt trætte af svenskernes hærgen i området, og aftalte derfor at på signal fra bål på Baunehøj og kirkeklokkernes ringen skulle man møde op med økser, leer, høtyve o.l., der kunne bruges til at slå soldaterne ihjel med. Planen lykkedes, og efter nedgravning af ligene gik det hele næsten i glemmebogen, kun overleveret som et mundtligt sagn. Indtil man ved et tilfælde i 1912 fandt de nedgravede rester af soldaterne og deres udrustning, og Nationalmuseet konstaterede, at resterne stammede fra 1600-tallet.

Se evt. også sten og tableauer i bagindgangen.

Opdateret 03-06-2022

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén