Ledøje-Smørum Historisk Forening:

  •  udbreder og fastholder kendskabet til egnens historie ved at øge forståelsen for historien generelt, fra oldtid og til nutid
  • bevarer de historiske minder, som de ligger i det åbne landskab
  • indsamler, registrerer og opbevarer genstande m.m. og gør disse tilgængelige for historikere og andre interesserede

Læs mere