GDPR: General Data Protection Regulation.

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelseslov i kraft. Loven omfatter ønske om sikker behandling af personoplysninger. Iht. til loven har foreningsmedlemmer ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger foreningen har, og om hvordan disse anvendes. Følgende er relevant for Ledøje-Smørum Historisk Forening:

Medlemsoplysningerne findes i medlemslisten, der har følgende oplysninger:

  • Navn, postadresse, evt. telefonnummer og evt.e-mailadresse.

Oplysningerne anvendes til at muliggøre varetagelse af foreningens virke, herunder:

  • Håndtering af medlemmernes ind- og udmeldelse
  • Fremsendelse af medlemsblad og anden medlemsinformation
  • Kontingentopkrævning

Medlemmerne har yderligere følgende rettigheder:

  • Ret til at få rettet oplysninger, ret til at få slettet oplysninger og ret til indsigt
  • Ret til at klage til Datatilsynet.