Bautasten knejser igen i Smørum

Af Jens Jørgen Nygaard, Første viceborgmester & Formand for Kultur & Erhverv

Området vest for vejene langs Råbrovej og nord for Dyvelåsen skal udstykkes til boliger. Det er et lovkrav, at jorden skal undersøges for historiske levn m.v., inden de tunge anlægsarbejder går i gang. Og heldigvis!
Vi ved, at Smørum er et sandt eldorado for arkæologer med mange store og berømte fund. Og de blev heller ikke skuffet denne gang. Op af den frugtbare jord dukkede fire flotte bautasten, der nu står og knejser, som da vore forfædre møjsommeligt bragte dem til stedet i vikingetiden for ca. 1200 år siden og lod dem pryde det smukke landskab. Der har været rigtig mange. De har dannet kreds rundt om en stor gravplads, som blev afdækket i den store Rytterkærudgravning i 1989-91, hvor der blev fundet 125 grave fra yngre germansk jernalder og vikingetid (ca. 530-1015). At der har været mange bautasten vidner spor af huller og dynger af små afhuggede stenstykker om. Det letteste for ”Jens Vejmand” – stenhuggeren for nogle hundrede år siden – at hugge de ønskede sten ud af de særligt udvalgte bautasten. Det skete på stedet, inden de tilhuggede sten blev transporteret til byggepladsen, mens resterne blev efterladt på stedet. Man kan derfor også se aflange huller i jorden, hvor de oprindelige bautasten har stået.
Bautasten har haft flere funktioner. De kan være rejst ved en gravplads eller blot rejst for at udsmykke landskabet og vise beboernes magt og velstand. De har været datidens form for Land Art. I Smørum har bautastenene fulgt højdedragets kurver rundt om den flot beliggende gravplads – med rigt udstyrede grave på det højeste sted.
Egedal Kommunes politikere og planafdeling handlede hurtigt. Så snart de hørte om det enestående fund blev Kroppedal Museum kontaktet, så det enestående fund kan bevares og den kommende bebyggelse tilpasses fundområdet. Godt gået. Det bliver en fornøjelse for de kommende beboere og alle os andre, at vi også i fremtiden kan opleve dette imponerende levn fra områdets glorværdige fortid.
Tidligere hed området ”Grydeåsen” – åsen med en samling af sten. Denne ældgamle betegnelse kommer atter til ære og værdighed, da den nye bebyggelse får adresse på Grydeåsen!

Kroppedal museum, som stod for udgravninger, har lavet en rapport om resultatet af deres undersøgelser. Den kan du læse ved klik på “Kroppedal museums rapport om bautastenene

opdateret 22-10-2022