Oldtiden
Jægerstenalderens bopladser gennem 4000 år kan spores i de efter ladte affaldslag langs Værebro Å og ved bredden af søer og moser.

De første bønder har efterladt sig mere synlige spor. Ved Hove ligger en af Sjællands største langdysser. Den er 90 m lang og 12 m bred. Graven hører til den ældste type fra ca. 3600 f.Kr. Ved Baunehøj findes resterne af en 400 år yngre jættestue. Tydeligst i landskabet tegner bronzealderhøjene sig med Kong Svends høj som den smukkest beliggende og som Ledøje-Smørums højeste punkt. Mindst 54 gravhøje har der været. Kun 11 er bevaret.

Ved Sørup Rende, mellem Smørumovre og Smørumnedre blev der i midten af forrige århundrede gjort Danmarks hidtil største bronzealderdepotfund. 163 genstande blev fundet.

Vikingetiden
I de senere år er der i forbindelse med udbygningen gjort en række interessante fund – spor af bebyggelse fra bronzealder til vikingetid. I efteråret 1989 blev vikingegravpladsen fundet på Kirkevangens højeste punkt. Det var på det tidspunkt den største gravplads fra denne periode på Sjælland. Under udgravningen af en kvindegrav fra 800-tallet fandt man bl. a. et dragtsmykke af bronze. Det er dekoreret med to forfra sete dyrehoveder i Borrestil. En kopi af dette smukke vikingesmykke kan købes ved henvendelse til bestyrelsen.

Middelalderen
Middelalderen er repræsenteret i kirkerne. Smørumovre Kirke er den ældste – et skoleeksempel på datidens kirkebyggeri. De forskellige stilarter og bygningsperioder er repræsenteret.

I Ledøje har vi en type, som ikke findes andre steder i landet – en stormandskirke med rødder i en bestemt type tyske borgkapeller.

Landsby og gods
Landsby og gods er ligeledes repræsenteret, og landskabet, jordfordeling og vejføring følger stadig de linjer, der blev skabt omkring år 1800.

Fremtiden
Området er – ikke blot set med lokalhistoriske øjne – et særdeles interessant område. Det mest spændende er: det har langt fra fortalt hele sin historie endnu. Hvor lå vikingetidens Smørumovre f.eks.? Den må have haft en særlig betydning, hele herredet hedder Smørum Herred herfra og til Køge Bugt!