Formålet med Ledøje-Smørum Historisk Forening er at indsamle og udbrede kendskabet til Ledøje-Smørum kommunes historie bl.a. gennem foredrag, udstillinger, udflugter m.v. Der udsendes tre årlige informationshæfter samt et større årsskrift. Der udgives også andre større værker, som kan købes ved henvendelse til foreningen.

I vintersæsonen er der 4 – 5 foredragsaftener om f.eks. arkæologiske eller historiske emner, fremmede folkeslag etc. Alle er velkomne også ikke-medlemmer.

I Den gamle Skole i Smørumovre, hvor foreningen deler hus med Ledøje-Smørum Lokalarkiv og Slægtshistorisk Forening, har vi nogle små udstillinger i de hyggelige lokaler. Det er dels skiftende udstillinger og dels faste udstillinger som f.eks. et gammelt køkken med brændekomfur fra den nedrevne Skebjerggård og en kirkeudstilling med effekter fra de to kirker i kommunen. Desuden har vi modtaget mange andre gamle effekter, som har tilknytning til kommunen, og som fortæller historie, og vi modtager gerne flere.
De genstande, der ikke er i udstillingen, bliver opbevaret på 1. sal.

Er du interesseret i at vide mere om det område, du bor i, så er du velkommen i vor forening. Ligeledes håber vi, at alle vil være med til at udvide vort kendskab til kommunens historie ved at kontakte os, såfremt man finder noget i haver, ved udgravninger eller andre steder i landskabet.
Nogle henvendelser har vist sig at have særlig stor værdi.

Ledøje-Smørum Historisk Forening har til huse i Den gamle Skole,
Smørum Bygade 35, Smørumovre, 2765 Smørum.

Henvendelse til foreningen om deltagelse i arrangementer, medlemsskab, historiske effekter, køb af museumssmykker m.m. kan ske til: