Panoptikon

Årsskrift indeks

fra 1979-2017

Årsskrift 2015

Årsskrift 2014

 

Årsskriftet kan købes, når museet i Smørum gamle Skole har åbent kl. 13-16 den første søndag i måneden samt ved henvendelse til kasserer Niels Henrik Rank, Hyldekær 29, 2765 Smørum, tlf: 2027 4070, mail: kasserer@lshist.dk.