Statshusmandsbrug og mark (opdyrket) nr. 29 på kort