Kirkerum – genstande i kirkerummet

Af Line Ludvidsen

Du kan få læst teksten op ved at klikke i nedenstående:

I kirkerummet møder vi Niels Gottschalk Hansen, sognepræst i Ledøje-Smørum 1938 – 59.

Det store alterbillede, Frelseren ved Jordanfloden, er fra Smørum Kirke og malet i 1843 af Heinrich Eddelien (1802 – 1852). Eddelien havde ved sin død en opgave med udsmykning af Chr. VI’s kapel i Roskilde Domkirke. Han nåede kun loftet, hvorefter Vilh. Marstrand (1884 – 1955) gjorde udsmykningen færdig i Eddeliens ånd.

Rummets andet store maleri er Interiør fra Ledøje Kirke, malet i 1927 af Paul Brieghel Høm, født i Ballerup i 1905, død i Gudhjem i 1994. Paul Høm blev uddannet på Kunstakademiet i 1924 – 29, og maleriet er sikkert en opgave til akademiet. Læs også om Ledøje Kirke.

På væggen ses brudstykker af en fresko malet i 1847 – 48 af Georg Christian Hilker. I hvælvingen i koret i Ledøje Kirke var der malet fire medaljoner på en blå stjernefyldt grund, forestillende de fire evangelister. Ved restaureringen af kirken forsvandt freskomalerierne, og det eneste, der er tilbage, er disse brudstykker. Se også Hilkers skitseforslag fra 1848 til dekoration af hvælvingen.

I skabet ses en messehagel, deponeret fra Ledøje Kirke. Til højre for skabet sidder en oversigt over kirkeårets liturgiske farver. Inde ser man fotos af de nuværende messehageler.

I skabet ses også en kopi af Christian den 3.s bibel fra 1550. Kopien, der er fra 1928, er udlånt af Ledøje Kirke. Chr. III’s danske bibel blev oversat på grundlag af Luthers tyske oversættelse. Fokus var her tekstens mening.

I skabet kan også ses tre dåbskander, to sorte og en hvid, fra Ledøje Kirke skænket af Københavns Universitet i 1846.

Den fine, udskårne dør ind til kirkerummet stammer fra Ledøje Kirke, formentlig sad den i åbningen ind til sakristiet.

Opdateret 09-10-2023