Der serveres Richs kaffe i Statshusmandsbrug nr. 29 på kort