Nyvangs ambulance er kørt ind i gården ved Statshusmandsbrug nr. 29 på kort