Brugsforening og telefonboks i Nyvang nr. 21 på kort