Truende skyer ved Nyvang medens vi venter på guidene