Flere telefoner i telefonudstillingen nr. 1 på kort