Bøger, pjecer og papir fylder en del. Oprydning og omorganisering er nødvendig.