Kan rokken mon bruges ved et arrangement. I dette tilfælde nej. Den er ikke helt funktionsduelig.