Tag: generalforsamling

Generalforsamling inkl. foredrag

Generalforsamlingen afholdes

Lørdag den 2. marts 2024
Klokken 14:00
Smørum Kulturhus

 

Yderligere information kommer senere.

 

Opdateret 01-12-2023

Vi søger en ny kasserer

Vi søger en ny kasserer

Vores kasserer trækker sig tilbage ved generalforsamlingen i 2024.
Vi søger derfor en ny kasserer. Læs mere i denne folder.
Har du lyst til at være kasserer, eller kender du måske nogen, som gerne vil, så hører vi gerne fra dig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Ledøje-Smørum Historisk Forening

Opdateret 12-05-2023

Generalforsamling lørdag 4. marts 2023

Af Georg Strong

Ledøje-Smørum Historisk Forening holdt sin årlige generalforsamling lørdag den 4. marts 2023.

Her er en lille collage i tekst, lyd, og billede fra generalforsamlingen

Formanden Finn Sølvbjerg Hansen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen.

Du kan høre hans ord ved at klikke på trekanten herunder:

Formanden Finn Sølvbjerg Hansens indledning

Derefter valgtes Normann Frederiksen til dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og der med beslutningsdygtig.
Han styrede generalforsamlingen i god ro og orden.

Formanden holdt bestyrelsens beretning. Du kan høre den ved at klikke på trekanten herunder:

Formanden Finn Sølvbjerg Hansen aflægger bestyrelsens beretning
Formanden Finn Sølvbjerg Hansen aflægger bestyrelsens beretning

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren Niels Henrik Rank gennemgik regnskabet for den forløbne periode. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Kassereren oplyste, at han vil fratræde som kasserer om 1 år. Så hvis nogen blandt medlemmerne vil påtage sig den opgave, så bedes de give bestyrelsen besked. Niels Henrik er parat til at sætte en efterfølger ind i opgave inden næste generalforsamling.

Kassereren Niels Henrik Rank aflægger regnskab


Under indkomne forslag foreslog bestyrelsen ændringer til vedtægter. Forslaget var på forhånd udsendt til medlemmerne i Smånyt januar 2023.

Georg Strong fra arbejdsgruppen, som har udarbejdet forslaget til bestyrelsen, gennemgik/begrundede de enkelte ændringer til vedtægterne.
Efter en kort debat på generalforsamlingen, blev forslaget i sin helhed godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren fremlagde derefter et budget for den kommende periode, som generalforsamlingen tog til efterretning. Budgettet indeholdt ingen kontingentforhøjelse, så det er fortsat 225 kr. for enkelt medlem og 325 kr. for ægtepar.

Generalforsamlingen valgte følgende til bestyrelsen m.m.:
Bestyrelsen: Line Ludvigsen (genvalg), Annemarie Teuber (genvalg), Knud Larsen (genvalg) og Carsten Skovbro (ny).

Suppleanter til bestyrelsen: Hannah Rank (genvalg), Ingrid Bay (genvalg), Bent Thygesen (fra medlem til suppleant) og Annelise Mark Pejtersen (ny)

Revisorer: Ebbe Engmark (genvalg) og Birgit Kragh Larsen (genvalg)

Revisorsuppleant: Norman Svendsen (genvalg)

Næstformand Line Ludvigsen fortalte om kommende aktiviteter.

Næstformand Line Ludvigsen fortæller om kommende aktiviteter


Blandt andet om mindre ændringer i programmet for sommerturen, og en efterlysning af hjælpere til Svenskeslaget (tilmeldingsseddel gik rundt).
Line fik fortalt om Visionsgruppens arbejde, hvor der nu er lavet oversigter over arbejdsopgaver i foreningen. Ekstra hænder til det fortsatte arbejde ville være dejligt. Powerpoint præsentationen til dette ligger på hjemmesiden, men du kan se det direkte ved at klikke på Visionsgruppens præsentation.

Under eventuelt fortalte Sten Asger lidt om Kroppedal Museums aktiviteter.

Derefter kunne dirigenten afslutte en vellykket generalforsamling med flot fremmøde.

Se PowerPoint præsentationen fra generalforsamlingen herunder:

Efter en lille pause efter generalforsamlingen fortalte Panter Rejser om den kommende rejse til Rügen i august 2023.

Flere billeder fra generalforsamlingen:

Opdateret 04-03-2023

Generalforsamling

Den kommende ordinære generalforsamling finder sted

Lørdag den 4. marts 2023
klokken 14:00
Smørum gamle Skole

Forslag til dagsordenen bedes givet til bestyrelsen senest den 7. januar 2023. Det endelige forslag til dagsorden bliver udsendt i næste nummer af Smånyt.
Efter generalforsamlingen ca. kl. 15.30 er der foredrag om emnet for vores sommertur.

 

Opdateret 03-12-2022

Generalforsamling 5. marts 2022

Historisk Forening holdt generalforsamling lørdag den 5. marts 2022 på Smørum gamle Skole.

Her en lille collage i lyd og billede fra generalforsamlingen.

Billeder fra generalforsamlingen

Du kan høre formanden aflægge beretningen, ved at klikke på hvid trekant herunder:

Du kan se PowerPoint-billeder fra beretningen på nedenstående:

Der var genvalg for alle, der modtog genvalg.

Opdateret 05-03-2022

Generalforsamling og foredrag

Generalforsamling

Den kommende ordinære generalforsamling finder sted

Lørdag den 5. marts 2022
Klokken 14.00
i Smørum gamle Skole

Forslag til dagsordenen bedes givet til bestyrelsen senest den 8. januar 2022. Det endelige forslag til dagsorden bliver udsendt i næste nummer af Smånyt.
Efter generalforsamlingen ca. kl. 15.30 er der foredrag om Egholm Museum/Slot, som er første besøg på vores sommerturen søndag den 19. juni. Vi skal også forbi Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm på turen.
Reserver allerede nu dagen!

Egholm slot

Egholm Slot er bygget 1842 af Wolfgang Von Haffner. Det er med sine 2000 m2 beboelse et lille slot, men med en stor historie. Det slot, som ligger på holmen i dag, er det fjerde på stedet, og der kan fra Egholm trækkes tråde tilbage til 1200-talet og til mordet på kong Erik Klipping i Finderup lade i året 1286.
Sporvejsmuset Skjoldenæsholm er et levende museum og et kørende museum. Du oplever kollektiv transport, som den tog sig ud i slutningen af 1800-tallet og i
1900-tallet.

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – motiv fra Sporvognskalenderen 2022

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén