Af Georg Strong

Historisk Forenings bestyrelse vil gerne ønske alle foreningens medlemmer en rigtig God Jul og et Godt Nytår.
Ligeledes ønskes læsere af hjemmesiden, samarbejdspartnere og sponsore en rigtig God Jul og et Godt Nytår.

2023 blev igen et år med mange aktiviteter i Forenings regi.
Der er en god interesse fra medlemmerne til deltagelse i de mange tilbud, der har været udbudt.

Det startede i januar med en tur til Lützhøfts Købmandsgård i Roskilde. Et spændende besøg, da vi også fik lejlighed til at tale med de frivillige, som hjælper Roskilde museum med at drive Købmandsgården.

Lützhøfts Købmandsgård i Roskilde. Foto Georg Strong

I februar gik turen til Imam Ali Moskèen på Vibevej i København. Vi fik en fin gennemgang af moskèen og hørte om, hvordan moskèen blev brugt af den tilknyttet menighed.

En velbesøgt generalforsamling i marts. Genoplev den her.

Senere i marts var der arrangeret foredrag om Venslevrøverne på Egedal Rådhus i samarbejde med de andre historiske foreninger, Arkivet og Egedal kommune. En drabelig fortælling om organiseret kriminalitet i 1800-tallet.

I maj foregik den årlige sommertur. Den var henlagt til det Sydsjællandske med besøg på Glænø, Høve Valgmenighedskirke, frokost i Skælskør og rundvisning på Holsteinborg Gods. Genoplev turen her.

I juni måned var det så Svenskeslaget. Her var Historisk Forening igen repræsenteret ved telt og aktiviteter. Skenkelsø Mølle var inviteret med i teltet. Du kan se billeder fra Svenskeslaget her.


Sidst i juni var ROMU og lave et sommerarrangement for børn med arkæologisk udgravning og metaldetektor. Smørum gamle Skole lagde lokaler og areal til. En del fandt også ind i vores udstillinger på skolen. Så det var en ganske god dag med mange besøgende. Du kan se lidt fra dagen her.

Årets udlandsrejse til Rügen foregik sidst i august måned i 4 dage. Billeder fra turen kan du se her.

Efter sommerferien blev der i september inviteret til besøg i Ejbybunkeren på Vestvolden i Rødovre. Den var en del af koldkrigs bunkerne i Danmark.

Få dage efter var der et tilbud om foredrag af ROMU om moseofre. Emil Winther Struve fortalte blandt andet om Egedal manden, som nu er landskendt, da flere medier har omtalt dette fund.

Igen i september var nok et tilbud. I et samarbejde med Smørum Bibliotek, blev filmen “Med ret til at dræbe” vist i Smørum Kulturhus. En barsk og interessant dokumentar om stikkerlikvideringerne under 2. verdenskrig i Danmark.

I oktober var der foredraget “Drømmen om Amerika” på Smørum gamle Skole. Om udvandringen til USA.

Sidst i oktober var der igen tilbud til medlemmerne. Denne gang i Roskilde Domkirke. Vi fik 1 times rundvisning af en meget engageret og spændende guide.

Dronning Margrethe I’s sakrofag i Roskilde Domkirke. Foto Georg Strong

I november var igen et samarbejde med Smørum Bibliotek, hvor foredraget “Skibet fra helvede” stod på programmet. En barsk historie om halvdøde kz-fanger, der kom uventet til Danmark på en pram 5. maj. Men også om en fantastisk indsats fra lokalbefolkningen for at hjælpe de stakkels mennesker, da prammen blev opdaget i Klintholm havn.

Sidst i november blev holdt billedaften for deltagerne på Rügen turen.

Det sidste arrangement i 2023 blev holdt 1. december med den traditionsrige reception for udgivelsen af Årsskriftet. Du kan genopleve lidt af receptionen her.

Der har været 4 udstillinger i montren på Smørum Bibliotek med følgende temaer:
“Jul og kommunikation” 1/12 2022 – 23/2 2023
“Håndarbejde” 23/2 2023- 27/7 2023
“Dåbsdragter m.m.” 27/7 – 23/11 2023
“Juletid og vintertid” 23/11 2023 – x/x 2024″

Nyhedsmontren i museet (opsat i gangen april 2023) på Smørum gamle Skole har haft 2 udstillinger af indkomne genstande i 2023.

I salen på Smørum gamle Skole har der i montre 5, 6 og 7 været ny udstilling fra 24/1 2023 med følgende 3 temaer “Dåser”, “Personlig pleje” og “Billedfremvisere”.
I Stadsstuen og i Julies køkken er opsat Hollandske Kakler, som vi modtog sidst i 2022.
I garderoben på Smørum gamle Skole er der blevet opsat et keramisk relief fra Smørum friskole og et skilt fra LSB.

Der har været holdt Åbent hus på museet 10 søndage i løbet af 2023. Det er meget forskelligt, hvor mange der kommer. Men det er indtrykket, at der har været et stigende antal besøg.

Museet har modtaget ca. 20 donationer af genstande (en donation kan godt indeholder flere genstande) i 2023.
Der er registret 145 donationer i 2023. Grunden til at dette tal er meget højere end de modtagne donationer i 2023 er, at registreringsarbejdet har været nødlidende i nogle år på grund af manglende arbejdskraft. Den manglende registrering arbejdes der intens på at indhente nu.

Desværre blev sommerens kraftige regnbyer en kedelig oplevelse for museet. Den lille kælder under museet blev nemlig oversvømmet og flere genstande blev vandskadet i en grad, så de måtte opgives. Kælderen er nu opgivet som opbevaringsrum.
Foreningens formand Finn Sølvbjerg Hansen har gjort et kæmpe stykke arbejde, for at få Egedal kommune til at løse vandproblemerne. Heldigvis er der sket flere ting fra Egedal kommunes side, for at få løst vandproblemet og mere er på vej.
Godt arbejde formand!

Hjemmesiden har også bidraget med masser af information.
Der har været 26 indlæg om lokalhistorien, nyheder i montre, osv., osv.
Derudover er løbende opdatering af en række informationer om foreningen. F.eks. hvem sidder i bestyrelsen, hvordan kontaktes foreningen, indmeldelse i foreningen, arrangementer, nyheder om historien generelt, osv.
Flere indlæg har haft flere hundrede opslag og et par stykker har passeret 1000 opslag. Så der er en del besøgene på hjemmesiden.

Så der har været pænt meget aktivitet i 2023.
Foreningen hviler ikke på laurbærrene.

Tak til alle som bidrager til foreningen ved at deltage i arrangementer eller
hjælper til som frivillig.

God Jul til alle

Frederiksborg Slot, Hillerød, den 4. december 2023 i julestemning. Foto Rasmus Jensen.

Opdateret 13-12-2023