Ryttertavle fra Ledøje

Ryttertavlen fra Ledøje rytterskole kan nu ses på Smørum Gl. Skole i Historisk Forenings samling.
Ryttertavlen er indtil videre opsat på en mur i en af udstillingens lokaler.

Her ses ryttertavlen:

Teksten på ryttertavlen er i 2 dele. Øverst på latin hedder det:
Denne skole og 240 andre  som denne
har Vi Frederik den Fjerde  i Året 1721  ladet
opføre i de distrikter, som af Os er oprettet
til stadig at underholde 12 ryttereskadroner.

Teksten under i gotiske bogstaver lyder:
Halvtredsindstyve Aar Gud har Du mig opholdet,
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,
Og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn.
GUD lad dette Værck DIN Naades Fylde kiende!
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende.
Lad altiid paa min Stool, een findes af min Ætt,
Som meener DIG MIN GUD og DISSE SKOLER rætt.

Ryttertavlen i udstillingsrummet:

Ryttertavlen sad en årrække i muren ved den gamle indgang til Søagerskolen:

Rytterskolen i Ledøje lå ved gadekæret. Den blev i årene 1722-25 bygget efter samme forskrift som de andre rytterskoler. I hver af de 12 rytterdistrikter skulle der opføres 20 skoler, men i Københavns rytterdistrikt, som Ledøje hørte under, blev der kun opført 19.

Rytterskolen i Ledøje blev benyttet som skole indtil 1924, hvor en nybygget skole blev taget i brug. I en opgørelse fra Københavns rytterdistrikt 1919 står der om skolen: “Tilbygning til 3 sider, benyttes både som skole og bolig. Stenen over yderdøren”. Omtalte sten er sandstenstavlen med inskription, der er omtalt i foranstående. Stenen har senere været indmuret på Søagerskolen, men er nu flyttet til Smørum Gl. Skole, da Søagerskolen lukkes.

I 1927 solgte Ledøje-Smørum Kommune rytterskolen, som siden har været privatbolig. Først med tre selvstændige lejemål, i dag kun et.

Når man i dag står foran Ledøje Bygade 10, er det svært at genkende huset som en af Frederik 4.s rytterskoler. Der er gennem årene sket en del om- og tilbygninger. Men i enkelte hanebjælker findes de gamle tømmermærker og genbrugte bjælker bærer spor af den karakteristiske byggemetode, som blev brugt ved alle rytterskoler.

Rytterskolen i Ledøje, 1903. Foto: Ledøje-Smørum Lokalarkiv

Kilder og litteratur

Poul Clemmensen: Rytterskolen i Ledøje, Ledøje-Smørum Historisk Forenings Årsskrift 2000, 31-34 (Poul Clemmensen bor i huset)

Oprindelig forfatter: Fredi Paludan Bentsen, 10-08-2007


Siden opdateret 27-11-2020