Bagindgangen – Rytterskoletavlen

Af Line Ludvigsen

Du kan få læst teksten op ved at klikke i nedenstående:

På væggen ses den fine gamle rytterskoletavle, der oprindelig har siddet over døren på rytterskolen i Ledøje, opført i årene 1722-25. Det var på påbud af Frederik den Fjerde, at der i alle landets 12 rytterdistrikter skulle opføres 20 skoler, altså i alt 240 skoler. Her skulle der undervises børn i kristendom, læsning, skrivning og regning. Skolerne blev opført efter ganske bestemte specifikationer. Bl.a. blev der på hver skole over indgangsdøren opsat en tavle med en påskrift, der fortæller om kongens intentioner med skolerne. På væggen ved siden af vores tavle ses en oversættelse af den latinske tekst.

Tavlen fulgte med, da der i 1924 blev bygget en ny skole, Ledøje Skole, og igen i 1959 flyttet til den nye Centralskole, senere kaldet Søagerskolen. Ved dennes lukning i 2020 blev tavlen overført til Smørum gamle Skole (der vel at mærke ikke har været en rytterskole).

Opdateret 16-09-2023